Presidència

El Consell col·labora amb l'Ajuntament del Pinós en el manteniment de l'oficina d'informació turística dins del programa Tourist Info

18/11/2022
  • Turisme Comunitat Valenciana hi destinarà una quantitat màxima de 6.500 euros

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament del Pinós per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info per mitjà del manteniment i l'actualització, en aquesta xarxa, de l'oficina d'informació turística del municipi.

Per aquest motiu, Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament del Pinós es comprometen a col·laborar en el desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info i a cooperar en el trasllat, el funcionament i l'operativitat plena de l'oficina d'informació turística de la localitat, denominada Tourist Info el Pinós.

En concret, mitjançant aquest conveni, Turisme Comunitat Valenciana destina a l'Ajuntament del Pinós una quantitat màxima de 6.500 euros per a cooperar en el trasllat de l'oficina Tourist Info el Pinós, que se situarà en un edifici cèntric i singular del municipi, denominat Casa de don Pedro, restaurat recentment i destinat com a oficina d'informació turística i centre d'esdeveniments turisticogastronòmics.   

El programa Tourist Info té l'objectiu d'oferir un servei ampli d'informació de l'oferta turística del Pinós, a més del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

L'Ajuntament del Pinós es compromet a sostindre econòmicament i materialment l'oficina Tourist Info de la localitat i afrontar la totalitat de les despeses corrents i del personal necessari per al funcionament.

A més, hi aportarà el personal informador turístic per a la prestació del servei d'informació al turista. També es compromet a mantindre la imatge de l'oficina de turisme d'acord amb la resta de la Xarxa Tourist Info, així com a participar en els objectius de qualitat i en els seus sistemes de recollida i intercanvi d'informació estadística, estudis o avaluació del servei, entre altres.

Pel que fa a Turisme Comunitat Valenciana, a més de la inversió directa assenyalada, d'un màxim de 6.500 euros, posarà a la disposició de l'oficina Tourist Info el Pinós les seues bases de dades turístiques de caràcter públic.

Així mateix, coordinarà la seua relació amb les altres oficines de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana i oferirà assessorament per a la implantació de sistemes de qualitat, així com per a l'ús adequat d'eines de gestió i procediments, entre altres.