Presidència

El Consell col·labora amb la Universitat d'Alacant per a potenciar el producte gastronòmic al llarg de 2022

18/11/2022
  • El Ple del Consell autoritza Turisme Comunitat Valenciana a subscriure un conveni amb la Universitat d'Alacant 

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Universitat d'Alacant per a la potenciació, durant 2022, del producte gastronòmic i la seua creativitat i anàlisi científica.

Mitjançant aquest conveni, es potenciarà el producte gastronòmic per mitjà d'accions d'investigació, transferència de coneixement, divulgació científica, formació i recopilació de dades i continguts en matèria de gastronomia i producte turístic gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana col·laborarà econòmicament amb 50.000 euros per a dur a terme diverses actuacions, com: accions formatives en cursos d'excel·lència del treball en sala en l'alta cuina; ciència aplicada a la pràctica culinària i altres accions formatives encaminades a potenciar el territori i els productes gastroturístics; i impulsar unes jornades de turisme gastronòmic sostenible i desenvolupament local.

Així mateix, mitjançant aquest conveni es duran a terme accions d'investigació i creació d'instruments per a la planificació del turisme gastronòmic. En concret, s'impulsa la investigació i el treball de camp per a la implementació territorial del Mapa de la Cadena de Valor del Turisme Gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

Cal assenyalar que el Centre de Gastronomia del Mediterrani UA (GASTERRA) és una estructura organitzativa constituïda per la Universitat d'Alacant per a impulsar i desenvolupar la investigació, la transferència de coneixement i la formació en el sector de la gastronomia. 

Turisme Comunitat Valenciana, en compliment del que s'estableix en el Llibre Blanc per a una Nova Estratègia Turística de la Comunitat Valenciana, promourà el desenvolupament de projectes d'investigació en el sector turístic en coordinació amb les universitats públiques valencianes, i amb aquesta finalitat es promou la subscripció d'aquest conveni.