Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Pla GenT

El Consell contracta 200 investigadors després de multiplicar per cinc la inversió per a potenciar la investigació d’excel·lència a través del Pla GenT

20/11/2022
  • ​​​​​​​​​​La dotació per al Pla GenT en l’exercici 2023 assoleix els 15,4 milions
  • Josefina Bueno: “És una prioritat per a aquest Consell garantir les millors condicions de treball a les investigadores i els investigadors valencians”
  • El termini per a presentar les sol·licituds és el comprés entre l’1 i el 23 de desembre

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha multiplicat per cinc la inversió en el programa GenT per a atracció, retenció i consolidació de la carrera d’investigadores i investigadors d’excel·lència internacional a la Comunitat Valenciana, des que es va crear en 2018, i ha assolit una dotació de 15,4 milions d’euros per a l’exercici 2023.

En aquest sentit, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha destacat que “és una prioritat per a aquest Consell garantir les millors condicions de treball a les investigadores i els investigadors valencians. Per a fer-ho és fonamental assegurar-ne l’estabilitat laboral. No hi ha millor inversió que la que es fa en talent, perquè els seus efectes tenen un efecte multiplicador en tota la societat, que perdura en el temps”.

La nova convocatòria del Pla GenT publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana suposarà la contractació de 38 persones investigadores, que se sumaran a les 165 persones que ja s’han incorporat al programa en els últims cinc anys.

En concret, la dotació global per a l’exercici 2023 assoleix els 15,4 milions d’euros. En tractar-se d’un programa pluriennal, 14,75 milions es destinen a finançar l’anualitat de les i els investigadors que es van incorporar en convocatòries anteriors al programa, així com les despeses derivades de la incorporació dels nous investigadors i investigadores. Mentre que s’ha creat una nova línia dotada amb 650.000 euros destinada a mantindre el suport als investigadors que s’han estabilitzat al seu centre de destinació.

El Pla GenT és la gran aposta de la Generalitat per la ciència i l’excel·lència investigadora a la Comunitat Valenciana. Des que es va crear en 2018, el Consell ha quintuplicat la dotació per a aquest programa que cobreix la contractació de personal investigador per un període de quatre anys en universitats i centres d’investigació valencians.

El termini per a presentar les sol·licituds, acompanyades de la documentació necessària per a cada modalitat de subvenció, és el comprés entre l’1 i el 23 de desembre, tots dos inclusivament. La tramitació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat. Tota la informació i les bases de la convocatòria es poden consultar en aquesta web.

Les tres modalitats de subvencions que preveu el Pla GenT són Cidegent, Cdeigent i Sejigent.

Cidegent

Aquestes subvencions estan destinades a la contractació de personal investigador doctor d’excel·lència per a desenvolupar un projecte d’R+D+I a la Comunitat Valenciana. En aquesta convocatòria s’estipulen un màxim de 20 subvencions, destinades a finançar el salari i la quota de la Seguretat Social de l’investigador o investigadora beneficiari, amb una duració de 4 anys, prorrogables fins a 2 anys més. L’ajuda anual per a cada contracte, que haurà de ser a temps complet, serà de 70.000 euros, destinats a finançar el salari i la quota de la Seguretat Social. La retribució mínima anual a rebre per la persona investigadora serà de 53.000 euros bruts anuals.

Aquesta subvenció es complementarà amb una dotació anual de 100.000 euros, que es podran destinar a la contractació de personal tècnic de suport o a personal investigador de caràcter predoctoral, així com altres despeses d’execució i equipament del projecte d’investigació de la persona contractada.

Cdeigent

Per a la contractació de doctores i doctors investigadors amb experiència internacional, la Conselleria ha convocat un màxim de 9 subvencions que tindran una duració de 4 anys, prorrogables a 2 anys més. La dotació anual és de 55.000 euros per a contractes a jornada completa, destinats a finançar el salari i la quota de la Seguretat Social de la persona investigadora contractada. A més, la persona beneficiària disposarà d’una quota addicional de 30.000 euros per a finançar despeses de contractació de personal tècnic, així com despeses d’execució i funcionament.

Sejigent

Estan dirigides als investigadors i investigadores júniors d’excel·lència científica del sistema valencià d’R+D+I. La Conselleria convoca un màxim de 9 subvencions, l’import de les quals és de 80.000 euros i una duració de 4 anys, que es podran destinar a sufragar les despeses de contractació del mateix personal investigador sol·licitant, la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral o personal tècnic de suport, així com per a despeses d’execució i funcionament.

Nova línia per al Pla GenT

A la dotació de 14,5 milions del Pla GenT per a 2023 cal sumar una nova línia pressupostària de 650.000 euros destinada a garantir l’estabilitat del personal i facilitar que continue amb la seua carrera investigadora.

En 2023 conclou el programa GenT per als primers investigadors i investigadores que es van incorporar l’any 2018, per això, el Consell ha acordat continuar reforçant i incentivant la carrera investigadora del personal Cidegent durant dos anys més amb l’objectiu de continuar potenciant la seua tasca investigadora i garantir que no es perden recursos destinats a la investigació en el cas que, una vegada finalitzada la contractació de les i els investigadors amb el Pla GenT, hagen estabilitzat la seua situació en ser contractats directament per l’entitat investigadora per a la qual treballaven.

Galeria d'imatges