Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

El Consell premiarà amb 3.000 euros l’esforç i l’excel·lència acadèmica de més de 500 estudiants universitaris i universitàries

21/11/2022
  • Els Premis a l'Excel·lència Acadèmica compten amb una dotació d'1,67 milions d'euros

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha dotat amb 1,67 milions d’euros la primera convocatòria dels Premis a l’Excel·lència Acadèmica, que premiaran amb 3.000 euros els millors expedients acadèmics de més de 500 estudiants que hagen conclòs durant els cursos 2019/20 i 2020/21 els seus estudis de grau a les universitats públiques integrants del Sistema Universitari valencià, o estudis de grau en ensenyaments artístics en centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Aquests premis substitueixen les anteriors ajudes de promoció de l’excel·lència i contribueixen a reforçar el compromís del Consell per reconéixer i recompensar el mèrit i la capacitat de l’estudiantat valencià.

El nombre de premis per grau en cada una de les cinc universitats de la Comunitat Valenciana i en cada un dels 13 centres de l’ISEACV estarà condicionat pel nombre d’estudiants diplomats. En titulacions d’1 a 149 egressats es concedirà un premi; de 150 a 299 egressats, dos premis; de 300 a 499 egressats, 3 premis, i així successivament s’anirà ampliant el nombre de premiats per cada 150 graduats.

Les universitats i l’ISEACV tenen quinze dies des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a presentar la proposta de beneficiaris a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, que contindrà la relació detallada de les persones beneficiàries del premi, l’acceptació expressa per part de les persones proposades i una declaració responsable de l’estudiantat de no estar incurs en cap prohibició per a poder ser beneficiari de l’ajuda.

A més de la dotació econòmica, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital expedirà un certificat acreditatiu de l’excel·lència acadèmica a l’estudiantat del premi, del qual quedarà registre i constància.