Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell acorda desestimar el requeriment formulat per la CNMC sobre la regulació del Registre d’agents d’intermediació immobiliària

25/11/2022
  • El requeriment imposat per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència afecta part de l'articulat del Decret 98/2022 aprovat recentment pel Consell 

 

El Consell ha acordat desestimar, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el requeriment previ al recurs contenciós administratiu formulat per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) contra el Decret 98/2022, del Consell, pel qual es regula el Registre d’agents d’intermediació immobiliària de la Comunitat Valenciana i els requisits per a la seua inscripció.


El desistiment es produeix després dels informes rebuts des de la Sotssecretaria, de 10 de novembre de 2022, i l’informe de l’Advocacia General de la Generalitat, de 17 de novembre de 2022, sobre el requeriment imposat per la CNMC contra el Decret 98/2022 el juliol de 2022.

Anteriorment, el Consell va aprovar el mes de juliol passat el Decret 98/2022 pel qual es regula el Registre d’agents d’intermediació immobiliària de la Comunitat Valenciana i els requisits per a la seua inscripció, publicat posteriorment el mes d’agost d’enguany.

Pel que fa al requeriment, la CNMC exposa diversos punts en els quals està en desacord, que formen part del Decret 98/2022.

Un d’aquests punts és l’“exigència de comptar amb una direcció física al territori de la Comunitat Valenciana”, ja que al·leguen que vulnera el principi de no discriminació de la Llei 20/2013 de garantia d’unitat de mercat, i no està justificat el requisit com una raó imperiosa d’interés general.

Per contra, aquest requisit sí que està justificat, ja que la protecció al consumidor és una raó imperiosa d’interés general que ha sigut transposada de la normativa europea al nostre dret (Llei 17/2009). En concret, en la previsió de vetlar per la transparència de l’habitatge i garantir la protecció de les persones consumidores, la bona fe en les transaccions comercials, així com en els objectius de política social segons regeix la Llei 2/2017, del Consell.

Un altre dels temes que és discrepant és el dels “requisits de capacitació professional”. La CNMC al·lega que no és necessària aquesta formació professional perquè, segons la legislació estatal sobre l’activitat d’intermediació immobiliària, no es necessita cap títol.

No obstant això, l’informe del Consell indica que aquesta professionalització ve determinada per la protecció del consumidor davant d’una relació juridicomercantil. La regulació europea reconeix aquesta condició justificada amb la finalitat d’evitar situacions de desprotecció del consumidor.

També la reclamació inclou el tema dels “requisits de solvència” sobre avals o assegurances de caució i assegurances de responsabilitat civil o garanties financeres. Segons la Comissió, aquestes exigències afavoreixen les grans empreses amb més volum de negoci. Per contra, l’informe assenyala principalment que aquestes condicions d’assegurament són positives sobre els consumidors, perquè reben serveis de millor qualitat i més garantits, atesa la seua posició asimètrica.

El quart punt del requeriment es refereix a l’“obligatorietat de comunicar la seua activitat per a les persones que mitjancen de manera no habitual i sense retribució”. S’al·lega la no necessitat de comunicació, ja que amb aquesta tasca no habitual no tenen la consideració d’agent immobiliari.

D’altra banda, el document legal elaborat pel Consell es refereix a la llei 17/2009, en la qual es recull la previsió de vetlar per la transparència en el sector de l’habitatge i garantir la protecció del consumidor.

Els últims dos apartats al·ludeixen a l’“obligatorietat d’acreditar la inscripció en un registre equivalent o comunicar l’activitat per a les persones establides fora de la Comunitat”. No obstant això, l’informe realitzat per l’Administració deriva a la regulació recollida en les normes europees i en el Tribunal Constitucional.