Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni de col·laboració amb les universitats públiques valencianes sobre la Càtedra de Nova Transició Verda

25/11/2022
  • L'acord facilitarà l'organització de programes d'investigació, formatius i culturals orientats cap a la lluita contra el canvi climàtic

El Consell ha autoritzat l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge Arquitectura Bioclimàtica, i la Universitat de València-Estudi General (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) per al funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda (cap a la reconstrucció verda i l'hàbitat sostenible).

El propòsit de l'acord és finançar el funcionament de la Càtedra Nova de Transició Verda amb el qual es realitzaran programes d'investigació, formatius, culturals i de divulgació orientats cap a la sostenibilitat ambiental, la lluita contra el canvi climàtic, l'eficiència energètica residencial, el dret a la ciutat i els drets de la naturalesa.

Aquesta càtedra va ser creada per les universitats signatàries del conveni marc de juny de 2020 i consisteix en una plataforma acadèmica interuniversitària que pretén constituir un espai d'investigació i difusió sobre la transversalitat de les polítiques públiques relatives a l'hàbitat urbà, el seu seguiment, avaluació i impacte social i de gènere.

Amb anterioritat, la necessitat de les polítiques públiques orientades a fer front al canvi climàtic i a la crisi ecològica es va reconéixer amb la declaració de l'emergència climàtica per part del Consell el setembre de 2019, i igualment, amb la creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, amb l'objectiu urgent de dissenyar polítiques públiques verdes per a assolir una futura societat més justa i sostenible.

En aquesta transició d'assolir un model modern ambiental i social sostenible, la consecució d'hàbitats (rurals i urbans) sostenibles és un element clau, dins del qual l'habitatge és un pilar bàsic per a oferir múltiples solucions per a la lluita contra el canvi climàtic i permetre el desenvolupament d'activitats relacionades amb la salut de les persones.

A més, el dret a l'habitatge digne i la creació de ciutats i comunitats sostenibles (recollits en l'àmbit del dret internacional dels drets humans i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030) obliguen a replantejar el futur de l'habitatge sobre la base d'un model de ciutat més sostenible i ambientalment més equilibrada.

Pel que fa al finançament de la Càtedra de Nova Transició Verda, segons recull aquest acord, l'aplicació i l'execució no suposarà obligacions econòmiques per a la Generalitat.

L'actual conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i romandrà vigent durant quatre anys.