Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i la Diputació de València signen un conveni per a impulsar la transformació digital de les empreses valencianes

25/11/2022
  • La Generalitat dota amb 102.000 euros aquest conveni

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Diputació Provincial de València per a impulsar i fomentar accions conjuntes en matèria d’innovació, transformació digital i avanç de la societat digital en les empreses valencianes durant l’exercici 2022.

En concret, la Generalitat subvenciona amb 102.000 euros la realització d’actuacions per a fomentar, promoure, informar, col·laborar i assessorar en la innovació i la transformació digital de les empreses situades a la província de València, així com per a la prestació de suport per als diversos processos de concessió d’ajudes per a la digitalització de petites empreses i microempreses.

Aquest conveni s’emmarca dins de les actuacions que la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital desenvolupa a fi de promocionar el sector tecnològic valencià, impulsar la digitalització de l’economia i de la societat valencianes i fomentar la transformació digital.

Les actuacions que es desenvolupen emparades sota aquest conveni seran gratuïtes per als usuaris i usuàries i no es podran generar ingressos a partir de les actuacions subvencionades.

Les activitats han d’anar dirigides a la millora de la competitivitat i del nivell de maduresa digital de les empreses de la província de València, així com a impulsar i coadjuvar en els processos d’innovació i digitalització d’aquestes empreses en tres línies d’actuacions.

La primera, impulsar, promoure i publicar la digitalització de petites i mitjanes empreses i microempreses en el marc de la digitalització de l’economia valenciana, així com els mecanismes, els processos i les ajudes vigents en aquest àmbit.

En segon lloc, assessorar i informar les entitats participants en els processos d’ajudes i subvencions a la digitalització dels continguts de les convocatòries, facilitant-ne i simplificant-ne la tramitació. En tercer lloc, realitzar tallers, accions formatives, jornades o fires que promocionen la innovació i la transformació digital de les empreses valencianes.