Hisenda i Model Econòmic
Subvenciones

La Generalitat fomenta el talent de joves investigadors en matèria d'economia pública

25/11/2022
La Generalitat fomenta el talent de joves investigadors en matèria d'economia pública
  • Arcadi España: “Volem fomentar la investigació acadèmica i dinamitzar els grups d'investigació en economia pública que hi ha a la Comunitat”
  • La Conselleria d'Hisenda destina 292.000 euros per a la realització de tesis doctorals en economia pública en les universitats valencianes

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, ha aprovat la concessió a la Universitat d'Alacant i a la Universitat de València de tres subvencions per al foment de la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre el sistema universitari valencià i l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de l'economia pública.

En concret, tal com publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), aquestes subvencions tenen una dotació de 292.000 euros repartida en cinc anualitats, cobriran el finançament de les tesis doctorals durant un període màxim de 4 anys, per la qual cosa podran prolongar-se fins a 2026, i l'import per a aquest exercici serà de 9.600 euros. A més, preveuen necessàriament la contractació de personal investigador predoctoral.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha assenyalat que amb aquestes ajudes “la Generalitat contribueix a fomentar la investigació acadèmica i el talent de joves investigadors en àrees que estan relacionades amb l'economia pública, així com dinamitzar els grups d'investigació en economia pública que hi ha a la Comunitat Valenciana".

Així mateix, Arcadi España ha explicat que amb aquestes subvencions “no sols proporcionem finançament per a donar suport als grups d'investigació, sinó que s'efectua un seguiment de les investigacions. D'aquesta manera, s'aconsegueix que les sinergies entre la Generalitat i el sistema universitari valencià s'enfortisquen i hi haja més col·laboració”.

“Volem contribuir a optimitzar el coneixement de la realitat en matèria de finançament de les hisendes territorials, l'anàlisi econòmica dels ingressos i despeses públiques, els models de descentralització fiscal, així com afavorir l'orientació i l'actualització de les polítiques públiques que realitza la Generalitat”, ha indicat el responsable d'Hisenda.

Propostes d'investigació seleccionades

En concret, en funció de la puntuació total obtinguda i de les sol·licituds admeses, la Universitat d'Alacant ha resultat beneficiària d'aquesta subvenció per a una proposta d'investigació per la qual haurà de presentar un projecte d'investigació de tesi doctoral, i per la qual rebrà una quantia total de 100.000 euros, mentre que la Universitat de València ha resultat beneficiària d'aquesta subvenció per a dues propostes d'investigació, en virtut de les quals haurà de presentar 2 projectes d'investigació de tesis doctorals per una quantia de 192.000 euros.

Cal recordar que, d'acord amb la convocatòria per a aquest exercici 2022, els grups d'investigació seleccionats han de fer activitats d'investigació relacionades amb l'economia pública i, en concret, sobre errors del mercat i béns públics; economia del benestar; despesa pública, eficiència i equitat; finançament de polítiques de despesa; imposició i elecció pública; sistemes fiscals; hisenda autonòmica i local, i federalisme fiscal.

Així mateix, han de fer activitats relacionades amb anàlisi econòmica i avaluació de polítiques públiques; dèficits fiscals i deute públic; sostenibilitat de les finances públiques; pressupost i regles fiscals; economia pública internacional i regulació pública.

El grup d'investigació ha d'estar format, com a mínim, per tres persones investigadores doctores amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i en servei actiu, una de les quals serà l'investigador o investigadora principal. Igualment, les sol·licituds de subvenció havien d'incloure de manera obligatòria la contractació d'un investigador de caràcter predoctoral.

Galeria d'imatges