Sanitat Universal i Salut Pública
Día Mundial del VIH/Sida

Sanitat recorda que cada dia es diagnostica més d'un nou cas d'infecció per VIH a la Comunitat Valenciana

30/11/2022
  • El diagnòstic tardà implica problemes de salut majors per a la persona afectada i incrementa les possibilitats de transmetre la infecció a unes altres
  • Miguel Mínguez: “Pensar que la malaltia no va amb un és una fal·làcia; qualsevol persona que no es protegisca adequadament pot contraure la infecció pel VIH”

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha recordat que cada dia es diagnostica més d'un nou cas de VIH a la Comunitat Valenciana amb motiu del Dia Mundial del VIH/sida, que es commemora cada 1 de desembre.

En aquest sentit, quasi la meitat de les persones VIH positives es va sotmetre a la prova quan la infecció ja estava avançada i aquesta circumstància implica problemes de salut majors per a la persona afectada i, a més, incrementa les possibilitats que haja transmés el virus a altres persones en el lapse entre el contagi i la realització de la prova diagnòstica, per exemple, si té pràctiques sexuals de risc sense preservatiu.

Per això, la Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha recordat que el preservatiu, tant masculí com femení, és la manera més eficaç d'evitar contraure la infecció. També ha insistit que, davant de qualsevol pràctica amb risc, és essencial el diagnòstic primerenc no sols per a frenar la deterioració del sistema immunitari de la persona afectada, sinó també per a evitar transmetre el virus a unes altres.

“Pensar que la malaltia no va amb un és una fal·làcia; totes les persones, si no ens protegim adequadament, independentment del nostre sexe, gènere o orientació sexual podem tindre contacte amb el VIH", ha indicat el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez.

"Per això, davant de qualsevol exposició de risc, encara que només n'haja sigut una, el millor és acudir al centre de salut, al CIPS-UPS o a una farmàcia per a fer-se el test com més prompte millor i, només així, es poden iniciar de manera precoç els tractaments per a cronificar la infecció, evitar la progressió de la malaltia i previndre nous contagis”, ha insistit el conseller.

A més, si no han passat 72 hores des de l'exposició amb risc al VIH, es pot iniciar un tractament preventiu amb fàrmacs antiretrovirals durant 28 dies que podria evitar la infecció: és l'anomenada profilaxi postexposició no ocupacional.

Un total de 480 nous casos l'any passat

Un total de 480 persones van rebre un diagnòstic de VIH l'any passat a la Comunitat Valenciana. D'elles, 438 van ser casos autòctons, 34 importats (persones estrangeres amb un temps de residència al nostre país inferior als tres mesos) i els 8 restants van ser persones d'una altra comunitat autònoma. Per províncies, van ser 162 casos a la província d'Alacant; 19, a Castelló, i 257, a València. A més, el 48 % de persones es van fer la prova quan la infecció ja estava avançada.

La majoria de nous diagnòstics de 2021 a la Comunitat Valenciana van ser en homes, que representen el 86,5 % dels casos autòctons, i l'edat mitjana entorn dels 37 anys (sense diferències significatives per gènere). Respecte a la via de transmissió, les relacions sexuals sense protecció van ser l'origen de quasi el 83 % dels nous diagnòstics. En concret, la manera de transmissió va ser homosexual/bisexual en el 59,4 % de nous diagnòstics, seguida de l'heterosexual (23,3 %).

Què fer si hi ha dubtes

La Comunitat Valenciana compta amb centres d'informació i prevenció de la sida i ITS (CIPS-UPS), un per província, on professionals especialitzats informen de manera confidencial i anònima qualsevol persona sobre tot allò que necessita saber sobre la infecció per VIH, la prevenció i transmissió d'aquesta, així com sobre qualsevol altra infecció de transmissió sexual.

El personal dels CIPS-UPS indica, així mateix, quines són les mesures preventives que s'han d'adoptar per a evitar la infecció pel VIH, així com el moment més adequat per a fer la prova de detecció de la infecció en cas que s'hagen mantingut pràctiques de risc. Els laboratoris de microbiologia de la xarxa pública de la Comunitat Valenciana van realitzar l'any passat més de 440.000 tests de detecció del VIH (enfront dels 234.645 de 2017).

Si el resultat revela que s'ha produït la infecció, el personal dels CIPS-UPS ajuda a afrontar el moment i ofereix a la persona l'accés al nivell d'atenció sanitària que requereix. També informa dels recursos existents (sanitaris, socials, legals, les entitats del tercer sector) i ofereix consell per a evitar la reinfecció i la infecció d'altres persones.

L'any passat, els CIPS-UPS de la Comunitat Valenciana van atendre 12.804 consultes entre primeres visites, visites successives, altres visites i consultes telefòniques, realitzades per 12.110 persones.

També en qualsevol centre de salut, els i les professionals de medicina d'atenció primària poden oferir informació, realitzar les proves pertinents o derivar a la persona al recurs específic més adequat.

Pràctiques de més risc

El VIH es transmet per via sexual, en el cas de pràctiques sexuals de risc sense l'ús del preservatiu, quan una de les persones és portadora del virus. Per via sanguínia, la via de transmissió pot ser el fet de compartir xeringues o material de preparació en el consum de drogues per via venosa. Per via materna, quan la mare és VIH positiva i no està en tractament, pot haver-hi transmissió durant l'embaràs, el part o la lactància.

Els únics fluids corporals on el virus pot concentrar-se en quantitat suficient perquè es transmeta són la sang, el semen, el líquid preejaculatori, el flux vaginal i la llet materna. En la resta de fluids corporals (llàgrimes, suor o saliva), la baixa concentració de VIH fa impossible la transmissió per contacte.