Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Industria

Economia destina 44,39 milions d'euros per a projectes de millora de la competitivitat industrial de les pimes valencianes

30/12/2022
  • Aquestes subvencions s'emmarquen en la sisena fase d'implementació del Pla estratègic de la indústria valenciana
  • El termini per a presentar les sol·licituds començarà el pròxim 16 de gener de 2023 i finalitzarà el 3 de març de 2023

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat anticipadament per a l'exercici 2023 ajudes per valor de 44.399.600 euros per a donar suport a la realització de projectes d'inversió que milloren la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana.

Aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva, s'han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i s'emmarquen dins del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV).

El conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, ha destacat que es continua, per sisé any, el Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV), que “enguany s'incrementa un 6,4 % respecte al pressupost del passat any”, i ha avançat que “les ajudes publicades hui en el DOGV es completaran amb ajudes a les associacions empresarials, per a les quals es preveu destinar 2,1 milions d'euros”.

Amb aquestes ajudes, hi ha afegit, “continuem apostant per una indústria valenciana més forta, que lidere la recuperació econòmica i el canvi cap a un model econòmic sostenible i més resilient”.

Quant a les ajudes, les empreses podran obtindre una subvenció màxima del 35 % del total de les despeses considerades com a subvencionables, si bé amb el límit superior que l'ajuda total mínima concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en 2023 i en els dos exercicis fiscals anteriors (2021 i 2022).

Pel que fa al termini de presentació de sol·licituds, es prolongarà des del 16 de gener fins al 3 de març de 2023.

Les ajudes estan vinculades al sector de l'automoció, sector espacial i sector de l'aeronàutica; sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual, la producció de videojocs, d'animació i de realitat augmentada i virtual; sectors de la ceràmica, del vidre i dels materials de construcció no metàl·lics; indústria del cuir i del calçat.

Així mateix, es vinculen al sector de la fabricació d'envasos i embalatges i altres indústries manufactureres; sectors de fabricació de fusta, mobles i aparells d'il·luminació; sectors del marbre, la pedra natural i els àrids; sector metal·lomecànic; sectors del paper i les arts gràfiques; sector del plàstic; indústria química; sector tèxtil i sector de la valorització de materials.

Podran ser-ne beneficiàries les petites i mitjanes empreses privades que desenvolupen o desenvoluparan a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament a aquests sectors industrials.

Actuacions subvencionables

Es podran subvencionar els projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment, a excepció de la implantació d'equips d'eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica.

El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables seran els costos externs d'adquisició de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció que siguen necessaris per a la implantació, millora o modernització de les línies de producció.

També es podran subvencionar els costos de millores en maquinària, aparells, equips i altres actius materials preexistents en l'inventari de l'empresa vinculats a la producció industrial, i que consistisquen en canvis de components essencials que suposen un avanç substancial en l'eficiència energètica d'aquesta, en les seues capacitats productives, en la seguretat industrial de l'empresa o en la seguretat laboral de les persones treballadores que les utilitzen.

D'igual manera, tindran la consideració de despeses subvencionables els costos externs d'adquisició, disseny a mesura, implantació o posada en funcionament d'actius immaterials; els costos imprescindibles per al registre, obtenció, validació i defensa de patents, marques, models d'utilitat, dissenys i desenvolupaments industrials i altres coneixements tècnics.

A més, podran subvencionar-se els costos externs per a obtindre la certificació o altres maneres d'homologació o normalització de productes; els costos de contractació externa d'enginyeria industrial i les despeses de l'auditoria per a elaborar l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció.