Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Habitatge

La Vicepresidència Segona concedeix ajudes a 201 joves per a la compra d’habitatge habitual

09/01/2023
  • S’ha tingut en compte especialment que l’habitatge estiga en un municipi amb menys de 10.000 habitants i amb risc màxim de despoblament
  • Les ajudes possibilitaran la compra d’habitatges en 121 municipis, 75 de la província de València, 27 de la d’Alacant i 19 de la de Castelló

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució de les ajudes per un import d’1,5 milions d’euros a 201 joves per a l’adquisició d’un habitatge en municipis xicotets amb un màxim de 10.000 habitants, o en risc de despoblament, de la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes estan incloses en el Programa d’ajudes per a persones joves, en la modalitat d’adquisició d’habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha destacat que, des del 2021, la Generalitat ha invertit més de 2,5 milions d’euros per a possibilitar l’accés a l’habitatge en la modalitat de compra per a persones joves, al mateix temps que es potencien les zones rurals, en la lluita contra el risc de despoblament.

Aquestes ajudes es gestionen a través de la Direcció General d’Emergència Residencial dins del programa Compra Jove, el límit de les quals s’estableix en 1,5 milions d’euros, tal com estableix el conveni de col·laboració subscrit el 7 de juliol passat entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Vicepresidència Segona. De l’import total, 1.199.144,80 euros els aporta el Ministeri i els 299.786,20 restants, la Generalitat.

En aquesta convocatòria, la compra realitzada es finança des de l’1 de gener de 2022, el 20 % amb un límit 10.800 euros, i no podrà superar els 120.000 euros el valor d’adquisició de l’habitatge. Així mateix, els municipis on es podran comprar habitatges passen dels 5.000 als 10.000 habitants.

De les 201 ajudes concedides, en corresponen 135 a la província de València, els habitatges de la qual estan situats en 75 municipis de grandària reduïda, com ara Pedralba, Losa del Obispo, Venta del Moro, Sinarcas o Tuéjar.

A la província d’Alacant s’han concedit 42 ajudes en 27 municipis, com ara la Romana, Algorfa, Daya Vieja, Orba, Benimeli i Gorga. Pel que fa a la província de Castelló, són 19 municipis: la Salzadella, Sant Joan de Moró, Catí, Càlig, Benlloc, Cinctorres i les Coves de Vinromà, entre altres.

Menors de 35 i situacions especials

Les ajudes es concedeixen a aquelles persones amb el contracte de compravenda pendent de formalitzar en el moment de sol·licitar l’ajuda per a un habitatge situat en un municipi rural o un nucli de població de la Comunitat. Han de ser persones majors d’edat i amb menys de 35 anys, que no tenen en propietat un habitatge, amb un contracte d’adquisició i amb ingressos iguals o inferiors a 3 IPREM.

En la baremació s’ha tingut en compte que l’habitatge estiga en un municipi en risc de despoblament, els ingressos i les situacions especials de les persones que sol·liciten l’ajuda. Entre aquestes persones, es troben les que formen famílies monoparentals, nombroses o amb diversitat funcional; que hagen patit un desnonament o una execució hipotecària; que siguen víctimes de violència de gènere o de terrorisme, o joves extutelats, entre altres.

A partir d’ara, les persones beneficiàries disposen d’un termini de tres mesos per a presentar la sol·licitud d’abonament de l’ajuda concedida, juntament amb l’escriptura pública o el contracte privat de compravenda.

Així mateix, en l’escriptura haurà de constar l’ajuda concedida com a part del pagament, llevat que l’adquisició fora prèvia a la convocatòria d’ajuda i posterior a l’1 de gener de 2022, i en aquest cas no serà preceptiu que figure l’ajuda concedida en el contracte privat o l’escriptura pública de compra.

Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat definitiu mitjançant missatge de text SMS, i podran consultar l’estimació o la desestimació motivada individualitzada de la seua sol·licitud. Així mateix, la publicació en el DOGV substituirà la notificació individual de la resolució, segons la legislació del procediment administratiu comú.