Sanitat Universal i Salut Pública
Reducció de la temporalitat

Sanitat registra 11.509 sol·licituds en les primeres hores del procés d’estabilització de treballadores i treballadors interins

11/01/2023
  • El procediment es divideix en quatre fases i es realitza de manera telemàtica
  • El primer pas és demanar cita prèvia i cal fer-ho abans de les 23.59 hores del 27 de gener de 2023
  • A més d’aquesta estabilització de personal temporal, estan en marxa les OPO de 2017, 2018 i 2019

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 11.509 sol·licituds per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir més de 9.000 places (8.950 estatutàries i 221 llocs funcionarials). A més, s’han adjudicat fins ara un total de 27.221 cites prèvies per a participar-hi.

El procés d’estabilització s’ha de realitzar per mitjans electrònics i consta de quatre passos. El primer tràmit, que es va obrir dilluns passat, 9 de gener, consisteix a entrar en el web de Sanitat per a demanar cita prèvia; no es requereix signatura electrònica i només cal introduir en el formulari en línia la identificació de la persona que es vol inscriure en el procés selectiu, un correu electrònic i un telèfon de contacte. El termini per a fer aquest primer pas conclou a les 23.59 del dia 27 de gener de 2023.

Una vegada completats tots els camps del formulari, el sistema assigna a la persona candidata una franja de 48 hores perquè, dins d’aquest termini, la persona interessada escometa el segon pas.

El segon pas, al qual es pot accedir des d’ahir, dimarts 10 de gener, és la presentació i el registre de la sol·licitud, o les sol·licituds, indicant les categories a les quals s’opta. Es demana una única cita prèvia en el pas 1, però en el pas 2 es concorre a tantes categories professionals com es vulga. Això sí, les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada categoria professional en la qual vulguen participar, abonar la taxa estipulada en cada cas, per a cadascuna, signar i registrar la o les sol·licituds.

El segon tràmit s’ha de fer abans de les 23.59 hores del dia 27 de gener de 2023 o, en cas que s’assigne cita amb posterioritat, fins que acabe el termini de l’última cita assignada.

Si la sol·licitud no es presenta en el període assignat en la cita prèvia, cal demanar una nova cita (abans del 27 de gener de 2023 a les 23.59 hores). En aquest segon pas és quan s’han d’abonar les taxes del procés, que varien en funció de la categoria professional a la qual es concorre. A més de fer el pagament, és indispensable signar i registrar electrònicament la sol·licitud, seguint les indicacions que va donant la plataforma. Sense la signatura i el registre, la sol·licitud no queda presentada.

Tercer pas: una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’obrirà un nou termini de petició de cita prèvia, per a l’aportació telemàtica de la documentació justificativa dels mèrits que es pretenen valorar, des de les 09.00 hores del dia 10 de febrer de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 3 de març de 2023.

Finalment, el quart pas consistirà, una vegada obtinguda la cita prèvia, a omplir en línia l’autobaremació i presentar, també telemàticament, la documentació justificativa dels mèrits no valorables d’ofici per l’Administració. Aquesta última fase s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 13 de febrer de 2023 i conclourà a les 23.59 del dia 3 de març de 2023 o, en cas que s’assigne cita amb posterioritat, fins que acabe el termini de l’última cita assignada.

Baremació de mèrits del procés d’estabilització

La puntuació màxima del procés selectiu són 100 punts (70 punts en l’apartat d’experiència i 30 punts d’altres mèrits).

Pel que fa a l’experiència, es valora amb el doble de punts el temps treballat durant la pandèmia als centres sanitaris públics gestionats directament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En el cas del valencià, la puntuació màxima és de 15 punts, el mateix que el doctorat, que també es puntua amb un màxim de 15 punts. Els idiomes comunitaris es valoren amb un màxim de 4 punts per al personal funcionari de gestió sanitària.

Una vegada acabe el procés de sol·licituds i l’aportació de mèrits, la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publicarà la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu per categoria i s’obrirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Tot aquest procés es deriva de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública, assolir més estabilització de l’ocupació i, en última instància, situar la taxa d’interinitat per davall del 8 % per al conjunt de les administracions públiques.

Ofertes públiques d’ocupació

En paral·lel s’estan desenvolupant altres procediments per concurs oposició (OPO) per a cobrir més d’11.800 places. En concret, són més de 110 convocatòries corresponents a les OPO dels anys 2017, 2018 i estabilització de 2019, els exàmens de les quals van ser retardats a causa de la pandèmia per coronavirus i es van reprendre el març de 2022. Els primers exàmens van començar llavors i està previst que els últims siguen en el primer trimestre d’enguany.

En total, la Conselleria de Sanitat té en marxa processos selectius per a la cobertura de més de 21.000 places en el Sistema Valencià de Salut.