Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell aprova un conveni amb la Universitat Jaume I per a la creació i el funcionament de la Càtedra de Transparència Pública

20/01/2023
  • La Generalitat destinarà 45.000 euros per a finançar les activitats incloses en la col·laboració

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) per a la creació i el funcionament de la Càtedra de Transparència Pública, que realitzarà activitats en matèria de transparència, accés a la informació, bon govern, dades obertes i integritat institucional.

El conveni compta amb una dotació de 45.000 euros i l’objectiu és el foment i la realització d’activitats de formació, divulgació i investigació en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i integritat institucional durant l’any 2023.

Beques d’investigació

Entre les activitats previstes en el conveni s’inclou la convocatòria de 8 beques d’iniciació en la investigació, així com estades en pràctiques en ajuntaments per a l’alumnat dels graus en Gestió i Administració Pública i en Dret, col·laborant en temes de transparència, accés a la informació pública, dades obertes, bon govern i integritat institucional.

A més, el conveni preveu la realització de jornades de divulgació referides a transparència, accés a la informació pública, dades obertes, bon govern i integritat institucional a les facultats de Ciències Humanes i Socials; de Ciències Jurídiques i Econòmiques, i de Ciències de la Salut, i l’Escola de Doctorat.

Jornades i seminaris

Així mateix, es preveu una activitat internacional sobre corrupció, transparència i bon govern i la sisena edició de l’Aula de Transparència en diversos municipis de la província de Castelló, sobre transparència activa i passiva.

També es desenvoluparà una jornada d’actualització jurídica, Aula Local 2023, dirigida a secretaris, interventors i tresorers d’administració local i altres operadors jurídics locals i de la comunitat universitària, que servisca d’actualització permanent de coneixements en relació amb les polítiques i els plans de dades obertes.

A més, es dirigiran treballs de fi de grau (TFG) sobre transparència, accés a la informació pública, dades obertes, bon govern i integritat institucional, i es convocarà el III Premi d’Investigació per a TFG en les matèries a què es refereix el conveni.

Una altra de les activitats que estan previstes en el conveni és el desenvolupament de l’observatori de la transparència, la participació i el bon govern, amb el propòsit de consolidar el compromís de vetlar per la investigació i la formació sobre aquesta temàtica tant en l’àmbit universitari com l’institucional. En aquesta línia, també s’hi inclou el perfeccionament de la base de dades per al desenvolupament d’un assistent virtual en matèria de transparència.

Al seu torn, s’hi inclou el seminari permanent sobre transparència, accés a la informació pública, dades obertes, bon govern i integritat institucional com a espai de reflexió des d’una visió multidisciplinària. L’objectiu que tindrà serà comptar amb la presència de professors, investigadors i experts que estiguen treballant en aquests temes, amb la finalitat d’intercanviar coneixements i reforçar línies de col·laboració.