Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell aprova el Projecte de llei de comerç sostenible de la Comunitat Valenciana

20/01/2023
  • L’objectiu és fomentar l’activitat comercial i incorporar-hi nous instruments legals per a fer que es desenvolupe de manera sostenible
  • Introdueix noves formes de gestió comercial i dels seus espais, com ara la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana 

El Ple del Consell ha aprovat el Projecte de llei de comerç sostenible, que té la finalitat d’ordenar i fomentar l’activitat comercial en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En la redacció s’han atés les peticions del sector i, per això, s’han anat introduint nous instruments legals per al desenvolupament sostenible del comerç, tant des del punt de vista social com econòmic i mediambiental. Igualment, és objecte d’aquesta llei la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana.

El text s’ha redactat sota la consigna de la sostenibilitat, ja que el comerç ha de ser sostenible com a activitat empresarial creadora d’ocupació permanent i estable, i ha d’assegurar a la població un subministrament segur, accessible i arrelat al territori.

Aquesta nova llei promou el comportament socialment responsable de les empreses perquè contribuïsquen al desenvolupament sostenible. També orienta l’activitat comercial, incorporant actuacions dirigides a conciliar el creixement econòmic i la competitivitat, amb la protecció del medi ambient i els valors i les necessitats socials.

La norma regula, entre altres aspectes, les relacions entre el comerç i el territori segons el que es va posar de manifest en el procés d’elaboració i aprovació del Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova).

També estableix els principis i les condicions generals de l’exercici de l’activitat comercial, la denominada governança, així com un règim d’infraccions i sancions.

A més, introdueix noves formes de gestió comercial i dels seus espais. En aquest sentit, regula les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), en vigor en alguns països europeus (els anomenats BID), que han d’ajudar a millorar sinergies entre els diversos formats comercials, i a donar nova vida comercial als espais urbans consolidats.

Des d’un punt de vista formal s’ha seguit un objectiu unificador. Això s’ha fet a través de l’actualització, l’aclariment i l’harmonització de les diverses disposicions legals que actualment incideixen en aquest àmbit, cosa que dona lloc a un nou text, complet i sistemàtic, i elimina aquelles clàusules redundants o que semblaven contradictòries.