Presidència

Més municipis de la Comunitat Valenciana podran accedir a les ajudes de la Generalitat per a lluitar contra el despoblament

21/01/2023
Més municipis de la Comunitat Valenciana podran accedir a les ajudes de la Generalitat per a lluitar contra el despoblament
  • El Consell blinda per llei destinar almenys el 0,1 % del pressupost a aquesta matèria
  • La nova norma, de caràcter transversal, preveu mesures en matèria sanitària, educativa, d’atenció social, transport i habitatge
  • S’incentivarà l’ocupació de places de difícil cobertura a l’escola rural i es facilitaran serveis itinerants d’activitats extraescolars
  • S’impulsarà que els serveis destinats a persones dependents estiguen situats a un màxim de 20 quilòmetres de l’entorn vital
  • El text aposta per promoure tant l’atenció sanitària presencial com la telemedicina
  • La Generalitat està injectant 331,4 milions als municipis de la Comunitat Valenciana al llarg del període 2017-2023 a través de quatre fons

La Generalitat flexibilitzarà els requisits perquè un municipi siga considerat en risc de despoblament amb l’objectiu que més localitats de la Comunitat Valenciana puguen tindre aquesta consideració i accedir a les ajudes que l’Administració hi ha disposat.

Aquesta és una de les novetats del Projecte de llei de mesures contra el despoblament de la Comunitat Valenciana, que es troba en aquests moments en les Corts per a la tramitació, després d’haver sigut aprovat pel Ple del Consell el 13 de gener passat.

Es considera que un municipi es troba en risc de despoblament quan compleix almenys 4 dels 6 indicadors que s’estableixen en la llei referits a densitat de població, creixement demogràfic, creixement vegetatiu, índex d’envelliment, índex de dependència i taxa migratòria. Si bé els indicadors no canvien amb la nova norma, ara únicament és necessari complir 4 requisits, i abans calia complir-ne almenys 5.

La directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra, ha assenyalat que “la nova llei flexibilitza els criteris per a accedir al Fons de Cooperació per a Lluita contra el Despoblament, de manera que s’ampliarà el nombre de municipis que es beneficiaran d’aquestes ajudes”, i ha recordat que “no és la primera vegada que aquest fons s’amplia, en 2021 es va modificar el decret perquè totes les localitats de menys de 300 habitants entren directament”.

Impacte rural

El projecte de llei també estableix que la Generalitat Valenciana incorporarà el Rural Proofing, o mecanisme rural de garantia, als seus projectes i lleis, amb l’objectiu que beneficien especialment els municipis més xicotets i s’ajusten millor a les necessitats i les realitats que tenen. Aquest procés, recomanat per la Unió Europea, facilita també l’avaluació de les iniciatives comunitàries.

“Les lleis de la Generalitat i els seus plans sectorials incorporaran un informe de perspectiva rural que en detallarà l’impacte en termes demogràfics i de cohesió territorial. L’objectiu no és afegir un document més a la tramitació administrativa, sinó disposar d’un informe realment útil que ens revele dades clau a l’hora d’aplicar mesures”, ha explicat la directora general d’AVANT.

En la norma també s’estableix que el Consell destinarà almenys el 0,1 % del pressupost de despesa no financera de la Generalitat a lluitar contra el despoblament, un aspecte que ja es complia en els comptes de la Generalitat, però el compromís dels quals queda ara reflectit en un document legal.

Ampli paquet de mesures

La nova llei té un caràcter transversal i preveu un ampli paquet de mesures en matèria sanitària, educativa, d’atenció social, ocupació, transport, habitatge, cultura, justícia, majors, joventut, igualtat de gènere o tecnologies de la informació, entre altres.

Segons la norma, per a dur a terme aquestes mesures en matèria demogràfica, el Consell dissenyarà una planificació estratègica amb un horitzó temporal a 10 anys.

En l’àmbit sanitari el text destaca que s’atendran les particularitats d’aquests municipis en l’accés als serveis d’emergències i urgències sanitàries i es mantindrà l’atenció presencial, al mateix temps que es promourà la telemedicina.

En matèria educativa s’impulsarà especialment l’estabilització de les plantilles docents a l’escola rural i s’incentivarà l’ocupació de places de difícil cobertura. Així mateix, es promouran serveis itinerants d’activitats extraescolars.

Pel que fa als serveis socials, s’impulsarà que els destinats a persones dependents estiguen situats a un màxim de 20 quilòmetres de l’entorn vital i s’afavorirà atenció al domicili i en l’entorn social pròxim. Així mateix, es disposarà de manera preferent la teleassistència avançada a persones majors que visquen a soles o en domicilis aïllats.

També s’estableix en la nova llei que els jutjats de pau es transformen en oficines judicials tecnològicament avançades i s’aposta pels serveis d’orientació jurídica de proximitat.

En matèria cultural es plantejaran mesures contra l’aïllament i la soledat no desitjada i es dissenyaran mesures per a evitar l’exclusió. També es promouran instruments innovadors com els bancs de memòria o de records, per a donar-hi valor i conservar el coneixement i les experiències acumulades per les persones majors, relacionats amb els sabers tradicionals, els costums, les festivitats i els antics oficis del medi rural.

Jeannette Segarra ha explicat que en l’elaboració de la llei “hem tractat d’atendre totes les sensibilitats i, per a fer-ho, s’ha agafat com a base l’experiència que ha suposat l’Estratègia AVANT”. En aquest punt, la directora general ha recordat que “des del Consell hem fet un tomb a les polítiques de despoblament, que han passat de no existir en 2015 a ser una àrea prioritària de la nostra acció”.

Així mateix, Jeannette Segarra ha destacat que la nova llei contra el despoblament “consolida i aporta seguretat jurídica a molts aspectes que, encara que ja es complien, no apareixien reflectits amb caràcter legal, de manera que garanteix que en el futur es continuarà apostant per aquestes polítiques”.

Injecció de 331,4 milions

La Generalitat està destinant 331,4 milions als municipis de la Comunitat Valenciana al llarg del període 2017-2023 a través de quatre fons orientats a promoure les inversions en infraestructures i serveis, impulsar el turisme, lluitar contra la crema d’espais forestals i frenar el despoblament al llarg de tot el territori.

Es tracta del Fons de Cooperació Municipal (280 milions), el Fons per a Municipis Turístics (21 milions), el Fons contra el Despoblament (20,9 milions) i el Fons de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal (10 milions), que tenen com a objectiu vertebrar territorialment la Comunitat Valenciana i impulsar el desenvolupament de les seues entitats locals.

“És el pressupost més ambiciós en la història de la Generalitat. Amb la creació dels fons de cooperació, des de la Generalitat estem contribuint a reforçar l’autonomia dels ens locals, amb ajudes no finalistes que incrementen la capacitat econòmica dels ajuntaments xicotets, cosa que els permet millorar els serveis públics a la ciutadania”.

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

Declaracions de la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra