Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Transició Ecològica

Transició Ecològica guanya una sentència contra la responsabilitat ampliada del productor d’envasos

23/01/2023
  • La sentència de la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha establit doctrina jurisprudencial sobre l’obligació dels sistemes integrats de gestió d’envasos de “supervisió de les seues activitats”

La Generalitat, a través de la Conselleria de Transició Ecològica, ha obtingut una sentència ferma favorable per part del Tribunal Suprem, en relació a la tesi mantinguda per l’Administració autonòmica que els sistemes integrats de gestió d’envasos estan inclosos en l’annex III, apartat 2, de la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental, concretament en l’expressió “supervisió de tals activitats”, a l’efecte de determinar-ne la subjecció al que es disposa en aquesta llei.

D’aquesta manera, la Conselleria de Transició Ecològica ha aconseguit demostrar a escala estatal les tesis autonòmiques respecte a la necessitat que aquests sistemes s’impliquen més en el control global de tota la seua cadena de gestió.

Així, el Tribunal Suprem confirma la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (secció primera), que va ser impugnada per Sigfito Agroenvases, desestimant la seua demanda amb base que la seua activitat no es limita a “organitzar i finançar d’acord amb la llei” i que “l’organització i el finançament d’aquestes activitats no són cecs, sinó que s’ha de controlar que es du a terme segons la normativa vigent en cada cas, per això se li assigna el caràcter de supervisor i empresa que subministra dades i elements a l’Administració i que li serveixen per a millorar el coneixement i poder donar una normativa més precisa i de millora del sistema”.

Els sistemes integrats de gestió d’envasos, que gestionen la responsabilitat ampliada del productor d’envasos, no són mers “organitzadors i gestors econòmics” del sistema de gestió, sinó que s’han d’implicar en la supervisió real i efectiva de les activitats de gestió dels residus d’envasos adscrits a aquests sistemes al llarg de tota la seua cadena de gestió.

En el recurs plantejat per Sigfito Agroenvases davant de la Generalitat, el Tribunal Suprem va detectar una qüestió d’interés cassacional a escala estatal, per la qual cosa la sentència, en generar doctrina, passarà a ser de compliment obligat en tot Espanya per a tots els sistemes de gestió d’envasos.

El director general de Qualitat Ambiental, Joan Piquer, ha indicat que “amb aquesta sentència fem valdre el treball i les opinions tècniques i jurídiques de les comunitats autònomes en matèria de responsabilitat ampliada del productor, destacant que les opinions jurídiques dels sistemes de gestió no sempre són, o no sempre ho han sigut, les més adequades per a l’interés general i l’interés públic a Espanya”.

Piquer hi ha afegit que “treballarem juntament amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i la resta de comunitats autònomes per a una posada en marxa el més àgil i diligent possible de la nova normativa estatal i autonòmica en matèria d’envasos, que s’ha aprovat en l’exercici 2022, així com la sentència ferma obtinguda”.