Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Medi ambient

Navarro: “L’Agència Valenciana de Canvi Climàtic és l’instrument transversal i multisectorial per a coordinar els projectes de mitigació i adaptació al col·lapse climàtic”

25/01/2023
  • La consellera ha presentat en les Corts el projecte de llei de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic

La consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, ha presentat aquest matí el projecte de llei de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic, que té com a objecte l’execució de les mesures de lluita contra el canvi climàtic previstes en les estratègies i els plans que tinguen la finalitat de mitigar els efectes del canvi climàtic i les fórmules per a adaptar-s’hi.

En paraules de la mateixa consellera, “som referents en l’aplicació de polítiques verdes i entenem la necessitat d’establir instruments com l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic, que ens ajuden a ser un territori més sostenible i resilient enfront del col·lapse climàtic i les conseqüències que comporta”.

Navarro també ha destacat “la transversalitat d’aquesta agència, que implica tots els sectors, departaments i agents, perquè només conjuntament serem capaços d’avançar cap a una societat més justa a escala ambiental i climàtica, però també en el camí cap a una transició ecològica més justa”.

Entre les principals funcions que té es troben les de coordinar i executar els marcs estratègics, els plans, els programes i els pressupostos de carboni que s’aproven per a la lluita contra el canvi climàtic; proposar i avaluar les polítiques climàtiques, i els plans d’acció sectorials en l’àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

A més, figuren entre les seues funcions analitzar periòdicament l’evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris en els impactes del canvi climàtic; avaluar el grau d’implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic, així com fomentar les activitats d’investigació científica i d’innovació sobre el canvi climàtic i la participació d’empreses, administracions i institucions en projectes i programes d’adaptació i mitigació, entre altres.

En aquesta línia, la consellera també ha explicat que l’Agència permet fomentar el treball en xarxa i cooperació entre territoris, així com augmentar la informació i el coneixement per a la presa de decisions.

Cal destacar que “l’Acord del Botànic, en el primer eix de Transició ecològica i lluita contra l’emergència climàtica, preveu la creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic”, ha recordat Navarro.

Transversalitat per augmentar l’eficiència

L’Agència, que dependrà orgànicament de la conselleria amb competències en canvi climàtic, comptarà amb un consell de direcció que involucre departaments del Consell competents en indústria, energia, aigua, ordenació del territori, urbanisme, habitatge, transport, medi natural, agricultura, residus, turisme, comerç, costes, educació, universitats i investigació, salut, esport, economia, responsabilitat social, cooperació internacional al desenvolupament i emergències.