Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Avanç per a la societat digital

La Comunitat Valenciana participa en un projecte nacional per a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses mitjançant la intel·ligència artificial

31/01/2023
  • La Generalitat destina 15 milions per a desenvolupar aquest projecte

La Comunitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, participa en un projecte nacional per a la creació de hubs especialitzats en intel·ligència artificial (IA), en el qual també participen les comunitats de Catalunya i Balears amb un pressupost global de 37,5 milions d’euros, dels quals corresponen 15 milions a la Comunitat Valenciana, 10,5 milions finançats amb Fons Retech i 4,5 milions amb fons propis de la Generalitat, destinats a revitalitzar i millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses mitjançant l’aplicació de la IA als processos productius industrials.

Aquesta iniciativa permetrà a la Comunitat Valenciana participar a escala nacional en un projecte orientat a la transformació del model productiu a través de l’aplicació de la intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores al sector industrial, cosa que permetrà a la Generalitat Valenciana impulsar la seua estratègia en IA, així com la creació del primer espai de dades per a vehicle autònom i connectat.

L’aplicació de la intel·ligència artificial a processos productius industrials en diversos sectors d’activitat i segments empresarials contribuirà a incrementar les capacitats de les empreses de la Comunitat Valenciana, alhora que potenciarà la creació d’ocupació de més qualitat, a més de situar Espanya com una de les regions amb més potencial en les noves indústries associades a la intel·ligència artificial.

Els Fons Retech (xarxes territorials d’especialització tecnològica), impulsats per la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, fomenten el lideratge i la cooperació interregional a través del desenvolupament de projectes tractors d’alt impacte territorial i econòmic per al període 2023-25, amb la finalitat de contribuir al fet que la transformació digital siga una realitat en tot el territori a través de l’impuls de les potencialitats i les fortaleses de cada comunitat.

A més, aquest projecte també està alineat amb els objectius del Pla de transformació digital de la Comunitat Valenciana, ja que focalitza els esforços de digitalització en sectors econòmics clau mitjançant el canvi disruptiu de manera inclusiva i sostenible, fomentant l’intercanvi de coneixement i multiplicant les oportunitats de cada regió.