Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Societat Digital

La Generalitat secunda amb 2,7 milions d’euros la creació d’un consorci que facilitarà la implementació de processos d’innovació en les pimes valencianes

04/03/2023
  • La inversió global del projecte assoleix els 5,5 milions d'euros

La Generalitat Valenciana, a través del programa Europa Digital, destinarà un total de 5,5 milions d’euros, procedents de fons propis i de fons europeus, per a la creació d’un centre d’innovació digital. L’ens actuarà com a finestreta única, que oferirà, sense ànim de lucre, informació, serveis i instal·lacions que demanen les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana per a abordar amb èxit els respectius processos de transformació digital, i amb això fer-les més fortes i competitives davant dels nous desafiaments de la nova economia digital.

La Comissió Europea va llançar la convocatòria European Digital Innovation Hub amb l’objectiu de crear centres europeus d’innovació digital amb elevat coneixement en tecnologies digitals, que ajuden les empreses de les seues regions, especialment les pimes, a millorar la competitivitat mitjançant l’aplicació i la transferència d’aquestes eines tecnològiques.

En aquest context, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital finança amb 2,7 milions d’euros la participació en aquest projecte de 12 entitats valencianes, entre les quals hi ha instituts tecnològics, universitats o associacions empresarials.

El seu objectiu és realitzar actuacions per a donar suport als processos d’innovació digital de l’ecosistema de pimes i del sector públic de la Comunitat Valenciana, a través de l’adopció de tecnologies basades en intel·ligència artificial, ciberseguretat i nanotecnologia.

Les activitats que durà a terme aquest consorci format per les 12 entitats beneficiàries del projecte es concreten, entre altres, a donar suport a les pimes per a mesurar-ne el nivell de digitalització i establir un pla d’acció personalitzat, facilitar el treball en xarxa d’empreses emergents i el desenvolupament dels seus propis productes, millorar la interoperabilitat del sector públic o impulsar la intel·ligència artificial com a habilitadora de la transformació digital de l’economia i la societat.

A més d’aquestes activitats d’acompanyament a les empreses, aquest consorci públic i privat també oferirà serveis de laboratori de proves per a intel·ligència artificial, ciberseguretat i nanotecnologia; formació en els àmbits d’emprenedoria i noves tecnologies digitals, i un ecosistema d’innovació per al treball en xarxa.