Presidència

El Consell autoritza el conveni de col·laboració amb les universitat públiques valencianes per a finançar la Càtedra AVANT

10/03/2023
  • La Generalitat destinarà un total de 75.000 euros per a generar sinergies amb les universitats que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat i les cinc universitats públiques valencianes per a finançar les despeses de funcionament de la Càtedra AVANT.

La Generalitat, per mitjà d'aquest nou conveni, destinarà un total de 75.000 euros a la Universitat de València-Estudi General (UV); a la Universitat Politècnica de València (UPV); a la Universitat d'Alacant (UA), a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i a la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH).

Cadascuna d'aquestes rebrà 15.000 euros per a dur a terme les activitats objecte de la càtedra desenvolupades entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2023, entre les quals s'inclouen jornades, seminaris, conferències, concursos, exposicions, estudis i tallers, la finalitat dels quals serà la investigació, la formació especialitzada i la difusió pública dels avanços dins d'un marc d'anàlisi.

La finalitat de la Càtedra AVANT és crear un punt d'unió decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats amb el disseny, la planificació, la gestió, l'execució i les polítiques públiques contra el despoblament a la Comunitat Valenciana.

La càtedra desenvoluparà activitats d'investigació, docents i de difusió sobre futures estratègies en matèria de despoblament. A partir del treball d'aquestes institucions es podran generar sinergies que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament, i que aquests avanços siguen transferits a la societat.

La Càtedra AVANT és un projecte que va sorgir en 2019 a partir d'un conveni marc de col·laboració subscrit entre Presidència de la Generalitat, la Universitat de València-Estudi General; la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, al qual, en 2021, es va adherir la Universitat Miguel Hernández d'Elx.