Educació, Cultura i Esport

El Consell convoca subvencions per import de 6,5 milions d’euros destinades a impulsar la indústria audiovisual a la Comunitat Valenciana

16/03/2023
  • La Generalitat contribueix al creixement del sector audiovisual i a impulsar el model productiu valencià

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei que estableix les bases reguladores per les quals es convoquen ajudes, per una quantia global de 6,5 milions d’euros, en tres anualitats, destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual en matèria de producció cinematogràfica i obres audiovisuals en el territori de la Comunitat Valenciana.

Amb aquestes subvencions, la Generalitat vol contribuir al creixement sectorial de l’audiovisual i impulsar el model productiu valencià, fomentant el desenvolupament de les capacitats i els recursos disponibles, amb l’objectiu d’atraure-hi agents nacionals i estrangers que aporten a la indústria audiovisual valenciana el seu coneixement i els recursos tècnics en les pràctiques més avançades de la indústria audiovisual internacional.

Aquesta iniciativa, duta a terme conjuntament des de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic; la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, s’emmarca en el foment d’un model econòmic per a la Comunitat Valenciana més productiu, modern i social.

En concret, el decret llei estableix les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a l’impuls de la indústria audiovisual i l’ús del sector dins del territori valencià mitjançant el finançament de projectes de producció, i postproducció, d’obres cinematogràfiques i obres audiovisuals de nacionalitat espanyola o estrangera en les quals hi haja despeses de producció, en què també es té en compte la postproducció en territori valencià.

La quantia global màxima de les ajudes és de 6,5 milions d’euros distribuïts en tres anualitats. Per a enguany les ajudes ascendeixen a 2,5 milions, mentre que les corresponents a les anualitats 2024 i 2025 seran de 3,5 milions i 500.000 euros, respectivament.

Podran ser beneficiàries les empreses dedicades a la producció audiovisual, incloent-hi agrupacions d’interés econòmic, inscrites en el corresponent Registre administratiu d’empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana o en qualsevol altre registre administratiu d’empreses audiovisuals del territori espanyol, així com qualsevol empresa productora nacional de tercers estats de la Unió Europea que estiga habilitada al seu país d’origen i tinga un establiment permanent en el territori espanyol.

Les ajudes s’atorgaran a projectes d’obres cinematogràfiques o obres audiovisuals, nacionals o estrangeres, que suposen un impuls al sector econòmic i productiu valencià i a l’ocupació, en què la seua producció, incloent-hi la postproducció, incórrega en una despesa en el territori de la Comunitat Valenciana d’almenys 2 milions d’euros, en una producció amb un cost global d’almenys 4 milions.