Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Caça

Transició Ecològica presenta un pla de control de la població de senglar a la Comunitat Valenciana

15/03/2023
Transició Ecològica presenta un pla de control de la població de senglar a la Comunitat Valenciana
  • La proposta, presentada en el Consell Valencià de Caça, amplia les estratègies i les actuacions per a fer front a una problemàtica que afecta l’agricultura, la biodiversitat i la seguretat viària

La Conselleria de Transició Ecològica ha presentat l’esborrany del Pla de gestió de les poblacions de senglar a la Comunitat Valenciana. Una estratègia que preveu nous mecanismes per a determinar els llocs on és necessari augmentar els controls sobre aquesta espècie, davant de la sobreabundància de les seues poblacions i els problemes que genera.

La proposta ha sigut presentada, entre altres qüestions relacionades amb actualitzacions de normatives, en el Consell Valencià de Caça per la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, i el director general de Gestió del Medi Natural, Julio Gómez.

En aquest òrgan consultiu estan representades les associacions de caça, l’Administració, els grups científics i conservacionistes, el Seprona de la Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica, entre altres organismes i institucions.

L’objectiu principal, segons ha assenyalat la consellera Isaura Navarro, és “continuar implementant mesures per a fer front a una situació que està causant molts problemes al nostre territori, fonamentalment als cultius i l’agricultura, però també a la seguretat en les carreteres i la biodiversitat del nostre medi ambient”.

A més, ha destacat que des de la Conselleria de Transició Ecològica “dirigirem un pla de comunicació destinat específicament als ajuntaments, dedicat a detallar l’abast de les noves mesures i perquè siguen coneixedors de totes les eines i les possibilitats que tenen per al control cinegètic”.

Per a centrar les estratègies d’actuació, el pla ampliarà criteris per a esclarir què s’entén per sobrepoblació en una zona determinada. D’aquesta manera, ara s’analitzaran també com a criteris de control les zones on es registra més densitat de senglars, la proximitat a cultius agrícoles, l’índex d’accidents de trànsit que provoquen aquests animals i la seua possible afecció a la biodiversitat de les zones humides.

Augment de les captures

La tendència de captures de senglar a la Comunitat Valenciana constata una línia poblacional significativament ascendent, segons determina el pla, que assoleix en l’actualitat un volum de captures que multiplica per dues vegades i mitja el de deu anys arrere, i més de vint vegades el de vint anys arrere.

L’activitat cinegètica, juntament amb els dispositius de captura de manera remota, són els principals sistemes de control de les poblacions.

L’elaboració d’aquest pla complementa les actuacions que la Conselleria de Transició Ecològica està desenvolupant sobre aquest tema, i la norma respon al que dicta la legislació europea i espanyola davant dels riscos i els problemes que està generant el senglar a la sanitat animal, així com l’afecció en altres sectors com ara la seguretat viària o l’agricultura.

Galeria d'imatges