Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Mobilitat sostenible

La Generalitat inicia les obres de la Via Verda La Cantera a Alacant per a reconvertir en ruta de vianants i ciclistes l’antic traçat del Trenet de la Marina

16/03/2023
La Generalitat inicia les obres de la Via Verda La Cantera a Alacant per a reconvertir en ruta de vianants i ciclistes l’antic traçat del Trenet de la Marina
  • Segons ha assenyalat la consellera d’Obres Públiques, Rebeca Torró, “es tracta de recuperar i regenerar una ruta que potencie la mobilitat sostenible i habilite espais per a l’oci i l’esport”
  • La Generalitat invertirà quasi 2 milions d’euros en les obres, que tindran una duració de 15 mesos
  • Assenyala que serà “una via verda urbana que comunicarà els barris al nord de la ciutat amb els més cèntrics, amb un itinerari que comptarà amb miradors i àrees de descans des d’on admirar el litoral”

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha començat les obres de la Via Verda La Cantera a Alacant per a reconvertir l’antic traçat del Trenet de la Marina, en desús ja, en un passeig de vianants i ciclistes, que, amb una inversió de prop dels 2 milions d’euros, tindrà una longitud d’1,2 km, a més de 250 m de ciclocarrer, segons ha informat la consellera Rebeca Torró, que ha fet seguiment de l’inici de l’actuació.

L’actuació, ha explicat la consellera, que ha estat acompanyada per la directora general d’Obres Públiques, Roser Obrer, “és finançada per la Unió Europea - NextGenerationEU en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es basa a recuperar i regenerar un itinerari sense ús per a habilitar una ruta atractiva i accessible per al trànsit de vianants i ciclistes des d’on poder admirar el litoral alacantí, que fomenta la mobilitat i el desenvolupament sostenible”.

Així, ha continuat, “es reconvertirà l’antiga plataforma ferroviària de la línia 1 del TRAM, que ja no s’utilitza després de la posada en servei del túnel de la Serra Grosa, en una via verda urbana que comunicarà els barris al nord de la ciutat amb els més cèntrics amb un itinerari per a modes de transport no contaminants i donarà opció al fet que es disminuïsca l’ús del cotxe privat”.

Integració amb la mobilitat de vianants i ciclistes urbana

Així mateix, Rebeca Torró ha apuntat que, “a més d’habilitar un nou espai per a l’oci i l’esport, que serà molt atractiu per al turisme, es crea una via de comunicació sostenible, ja que dona continuïtat a l’itinerari per als vianants de la vora litoral amb una via integrada i accessible que permetrà la connexió de la platja del Cocó amb l’Albufereta i la seua integració amb la mobilitat urbana de vianants i ciclistes”.

A més, segons la consellera, en recuperar com a via verda el traçat ferroviari es crea valor afegit al patrimoni industrial que representen els seus elements, especialment els túnels; es regenera ambientalment el corredor, i es contribueix a destacar el paisatge de la zona.

Via Verda La Cantera

La Via Verda La Cantera s’inicia en el final del passeig marítim de la façana litoral nord i discorre per l’antic corredor ferroviari, passant per darrere de la Finca Adoc fins a l’eixida per la boca nord de l’antic fals túnel al costat de la parada del TRAM de La Isleta. A partir d’aquest punt, l’itinerari s’integra en l’entramat urbà a través d’actuacions complementàries de transformació del carrer Sol Naciente en ciclocarrer, i el punt de finalització és l’accés a la platja de l’Albufereta.

En el tram de via verda, l’ús serà preferentment per als vianants, a causa de les exigències de la llei de costes, si bé, funcionalment, es permet el pas de ciclistes. Les actuacions previstes són, en general, de caràcter superficial, s’adapten a les característiques geomètriques de la plataforma i aprofiten les zones de sobreample per a miradors i àrees de descans amb vista a tota la badia d’Alacant; també es reutilitzaran els elements existents de l’antic ús ferroviari.

Recuperació d’infraestructures singulars

Així, es rehabilitaran i es repararan les infraestructures singulars del recorregut, com ara els túnels del Promontori, Mirador Rocafel i el fals de la Finca Adoc, on estan previstes l’adequació i la reurbanització de la boca nord, punt on acaba la via verda, de manera que siga accessible la via verda des del carrer Sol Naciente.

Així mateix, s’adequarà l’accés al Promontori en condicionar l’esplanada d’entrada a la via verda des del carrer Sol Naciente, i al baixador de Finca Adoc s’habilitarà una àrea lliure d’edificació, mantenint el caràcter industrial ferroviari. L’actuació es completarà al llarg de tot el recorregut, amb l’estabilització i la consolidació de talussos i amb la regeneració paisatgística.

Com a actuacions complementàries a l’execució de la via verda, es preveu la senyalització del carrer Sol Naciente, en el tram entre la boca nord del túnel de la Finca Adoc fins a l’accés a la platja de l’Albufereta, com a ciclocarrer, amb la qual cosa es permetrà la connexió de la via verda amb l’entramat urbà i es donarà continuïtat a l’itinerari fins a la platja de l’Albufereta.

Igualment, seguint criteris de sostenibilitat es preveu la reutilització del balast del ferrocarril com a material de base per a la pavimentació i l’acabat de la via, així com per a l’execució dels gabions arquitectònics previstos per a la formació de bancs i elements de delimitació.

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

Declaraciones de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró