Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
ISEACV

La Generalitat estableix les dates de les proves d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música

21/03/2023
  • La prova específica d’accés per a persones sense requisits acadèmics tindrà lloc el dimecres 31 de maig a les 9.00 hores

La Generalitat ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les dates en les quals se celebraran les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2023-2024 per a l’obtenció dels títols de grau en ensenyaments artístics superiors en els diversos centres de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Per a l’accés als ensenyaments oficials de grau en els centres de l’ISEACV en les àrees d’Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música, es requereix estar en possessió del títol de Batxillerat, haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, o estar en possessió d’un títol d’ensenyaments artístics superiors, un títol universitari o un títol de tècnic superior, així com haver superat la prova específica d’accés.

L’alumnat que estiga en possessió del títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o equivalent, podrà accedir directament als estudis, sense necessitat de fer la prova específica d’accés, inscrivint-se telemàticament en les dates que estableixen en les respectives pàgines webs cadascun dels centres. Per a aquest estudiantat es reservarà un 20 % de les places disponibles.

Finalment, i excepcionalment, podran accedir als ensenyaments artístics superiors les persones majors de 18 anys, i les majors de 16 anys per als estudis de música o dansa, que, sense tindre el títol de Batxillerat, superen una prova per a persones sense requisits acadèmics. La superació d’aquesta prova serà imprescindible per a matricular-se en la prova específica d’accés.

Aquesta prova per a persones sense requisits acadèmics és comú per a tots els ensenyaments artístics superiors; tindrà lloc el dimecres 31 de maig de 2023, a les 9.00 hores, i tindrà una duració màxima de 5 hores. El període de preinscripció per a aquesta prova serà del 2 al 24 de maig, tots dos inclusivament.

Calendari proves específiques d’accés

La inscripció a les proves específiques es realitzarà telemàticament a través del programa de gestió ARTIC, amb el corresponent enviament de la documentació requerida als correus electrònics habilitats per a cada centre on es realitze la prova, i el pagament de la taxa establida per import de 53,52 euros. Es pot consultar tota la informació ací o ací

La superació de la prova específica d’accés tindrà validesa per al curs acadèmic 2023-2024 i exigeix obtindre una qualificació igual o superior a 5.

A les persones que obtinguen plaça per a cursar estudis als centres de l’ISEACV se’ls comunicarà telemàticament la data i la franja horària assignada, en funció de la qualificació obtinguda, en la qual poden formalitzar la matrícula i el termini de presentació de la documentació acreditativa de reunir els requisits acadèmics exigits. Les persones aspirants en llista d’espera hauran de romandre atentes a la crida i l’assignació de vacants, que es fixarà per cadascun dels centres en funció del seu termini de matrícula.

Els terminis i les dades sobre inscripcions, així com les dates de realització de les proves específiques d’accés dels centres ISEACV són determinades per cada centre, i es poden consultar en la web d’ISEACV.

Les dates per a la celebració de les proves d’accés en els diversos centres d’ISEACV són les següents:

Escola Superior d’Art Dramàtic de València: del 3 al 13 de juliol.

Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora: 12 de juliol.

Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises: 14 de juliol.

Conservatori Superior de Dansa d’Alacant: 10 i 11 de juliol.

Conservatori Superior de Dansa de València: 10, 11 i 12 de juliol.

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant: 7 de juliol.

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi: 6 de juliol.

Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló: 27 de juny.

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Orihuela: 11 de juliol.

Escola d’Art i Superior de Disseny de València: 10 de juliol.

Conservatori Superior de Música d’Alacant: del 27 al 29 de juny.

Conservatori Superior de Música de Castelló: del 12 al 14 de juliol.

Conservatori Superior de Música de València: del 19 al 29 de juny.