Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives
Atenció universal

Igualtat publica el decret que regula la tipologia i el funcionament de centres, serveis i programes del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

22/03/2023
  • El decret entra en vigor aquest dijous amb l'objectiu de consolidar un sistema d'atenció universal, coherent, organitzat i planificat
  • La Comunitat Valenciana és la primera autonomia que incorpora les millores de l'acord estatal sobre criteris comuns d'acreditació i qualitat

El decret que regula la tipologia i el funcionament de centres, serveis i programes del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials entra en vigor aquest dijous, després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de consolidar un sistema d’atenció universal, coherent, organitzat i planificat que es guie pels criteris de qualitat, eficiència i accessibilitat, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i garantir la màxima protecció dels drets de les persones.
 
Per a dur-ho a terme, el decret, que desenvolupa la Llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, regula a fons els centres, els serveis i els programes de serveis socials i n’estableix l’ordenació dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

A més, el decret incorpora totes les millores consensuades en l’Acord estatal sobre criteris comuns d’acreditació i qualitat dels centres i els serveis de promoció de l’autonomia i l’atenció a persones en situació de dependència de la Comissió Interterritorial del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030; som la primera comunitat autònoma a fer-ho.

Una de les qüestions que també aborda és l’actualització de les ràtios de personal de tots els recursos inclosos en el Sistema, i la garantia d’una presència mínima de professionals en cada torn, assegurant, als centres residencials, la correcta atenció a qualsevol hora del dia i tots els dies de la setmana.

Nous models d’atenció

En el seu desenvolupament, el decret aposta per nous models d’atenció convivencials amb un increment en el percentatge que arriba a un 75 % de la quantitat d’habitacions individuals, enfront de les dobles o compartides en les residències de persones majors, cosa que possibilita augmentar la intimitat.

Així mateix, es fixa un nombre màxim de places més reduït per a crear centres residencials el més semblant possible a una llar, en un sistema centrat en la persona. A més, es produeix un important increment de professionals per a garantir l’atenció centrada en la persona i, per a fer-ho, creix notablement tant el personal tècnic qualificat com el personal auxiliar d’atenció directa.

També es desenvolupa i es marca l’obligació que cada persona usuària tinga una persona professional de referència en el seu pla d’intervenció, així com una atenció continuada per part de la resta del personal d’atenció directa.

Implantació territorial i àmbit laboral

El decret també garanteix una cobertura mínima de serveis i recursos i fomenta més equilibri en tot el territori entre les zones de costa i interior, de manera que amb cada tipologia de centre s’indica la implantació territorial. Amb aquest criteri, s’introdueixen els punts d’atenció en entorns rurals amb elevat envelliment i risc de despoblament, com a extensions dels centres de dia o residencials més pròxims.

Quant a l’àmbit laboral, es fomenta el treball estable i no deslocalitzable i la incorporació de noves figures professionals, com ara els terapeutes ocupacionals. També es potencia la incorporació en les plantilles de noves titulacions de cicles formatius (atenció a la dependència, animació sociocultural, integració social i tècnics en activitats esportives, entre altres).

Tots aquests elements són clau per a oferir seguretat jurídica a les entitats socials i les empreses del sector i el que és fonamental és que s’estableixen, per fi, les condicions necessàries per a oferir una atenció adequada i de qualitat a les persones usuàries dels centres, els serveis i els programes de serveis socials.