Educació, Cultura i Esport

El Consell aprova el currículum del grau superior de Tècnic en Condicionament Físic

24/03/2023
  • En la definició d’aquest currículum s’han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu corresponent al grau superior de Tècnic en Condicionament Físic.

En la definició d’aquest currículum s’han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, a fi de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a incorporar-les a l’estructura productiva.

El currículum d’aquest cicle formatiu, d’un total de 2.000 hores de duració, s’organitza en dos cursos acadèmics.

El decret aprovat estableix els continguts i la càrrega lectiva completa dels mòduls professionals, inclòs el mòdul professional de formació en centres de treball, que es farà, generalment, en el tercer trimestre del segon curs del cicle formatiu.

En el currículum d’aquest cicle formatiu de grau superior s’estableix, a més, un mòdul professional de projecte, que consisteix en l’elaboració individual d’un treball de caràcter integrador i complementari de la resta de mòduls i que es desenvoluparà, amb caràcter general, durant l’últim trimestre del segon curs.

Així mateix, la normativa regula aspectes com la càrrega lectiva i la distribució horària dels cursos, els espais mínims i altres requisits dels centres formatius i la titulació del professorat.