Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

El Consell autoritza Ferrocarrils de la Generalitat a subscriure convenis sobre el transport de Metrovalencia amb Museros, Alboraia i Riba-roja de Túria

24/03/2023
  • Les persones majors de 65 anys i les persones amb discapacitat igual o superior al 64 % obtindran una reducció de tarifes
  • Els tres convenis se sumen als signats amb altres ajuntaments pel terme municipal dels quals passa la xarxa de metro

El Ple del Consell ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a subscriure convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Museros, Alboraia i Riba-roja de Túria per a l’aplicació, per part d’aquests consistoris, de polítiques socials als seus residents en relació al servei de transport que presta Metrovalencia.

Amb anterioritat, el Consell ja havia autoritzat aquests convenis amb altres ajuntaments pel terme municipal dels quals discorre la xarxa de Metrovalencia i, en un futur, es preveu que es faça el mateix amb altres consistoris quan caduque la vigència dels acords en vigor actualment, sempre que la corporació municipal en concret hi estiga d’acord i ho sol·licite.

La tarifa d’aplicació per als títols inclosos en aquests convenis es correspondrà amb aquelles que siguen econòmicament més avantatjoses, d’entre les existents en FGV per a la xarxa de Metrovalencia, en funció del col·lectiu social al qual vaja destinat el títol.

L’acord s’ha establit per un període inicial de quatre anys, així com possibles pròrrogues, i va dirigit a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat igual o superior al 64 %.

Aquesta nova modalitat de conveni respon al model tipus aprovat pel Consell d’Administració d’FGV per a subscriure de manera voluntària amb els diversos ajuntaments pels quals discorre la xarxa de Metrovalencia un acord amb la finalitat d’oferir a determinats col·lectius, amb condicions socials específiques, reduccions diferents de les establides amb caràcter general en les tarifes i afavorir les seues opcions de mobilitat.