Presidència

El Consell aprova el conveni amb les cinc universitats públiques valencianes, per la qual cosa es financen les despeses de funcionament de la Càtedra de Diàleg Social

24/03/2023
  • La Generalitat va crear la càtedra amb la col·laboració de les cinc universitats públiques que s'hi han sumat progressivament
  • La finalitat és incrementar les possibilitats d'actuació pública en relació amb el diàleg social i la presa de decisions en les institucions

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Presidència de la Generalitat i la Universitat de València-Estudi General (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Diàleg Social.

La finalitat és incrementar les possibilitats d'actuació pública en l'àmbit relacionat amb el diàleg social i la presa de decisions en les institucions de la Generalitat. Per a això, per mitjà d'aquest acord, s'aporta un total de 100.000 euros en 2023, dels quals corresponen 20.000 euros a cada universitat, que es destinaran al desenvolupament d'activitats d'investigació, docents i de difusió sobre la matèria.

La Generalitat ha configurat el diàleg social com un eix central en la presa de decisions i en la implementació i el desenvolupament de les polítiques públiques, com un element transversal que enriqueix totes les accions.

Per aquest motiu, el Consell ha impulsat la creació de la Càtedra de Diàleg Social, que va ser proposada pels sindicats i la patronal en la Mesa de Diàleg Social, i a la qual s'han sumat des de gener 2022, gradualment, les universitats públiques valencianes.

D'aquesta manera, la càtedra du a terme una tasca centrada en la potenciació de seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis i tallers, la finalitat dels quals és la investigació, la formació especialitzada i la difusió pública dels seus avanços.

El propòsit, per tant, és aconseguir que la càtedra siga un punt d'unió decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats i el futur del diàleg social com a transversal en la presa de decisions.

Activitats de la càtedra per a 2023

En concret, les activitats que cal desenvolupar, en execució del conveni, al llarg de 2023 seran les relatives a l'organització de jornades de presentació i difusió de la càtedra; organització de seminaris, jornades o sessions acadèmiques de treball per a la formació, la difusió i la presentació de resultats d'investigació; producció de vídeos didàctics de sensibilització i divulgació de la matèria; i estudis i diagnòstics sobre l'estat actual del diàleg social a la Comunitat Valenciana.

Les despeses de finançament seran les derivades del funcionament i de personal, així com les despeses corrents que duguen a terme les universitats per a dur a terme les activitats de la càtedra.