Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

El Consell regula la gratuïtat temporal del transport públic per carretera per a persones joves menors de 31 anys

24/03/2023
  • El bo temporal gratuït entrarà en vigor el pròxim 7 d'abril i es podrà obtindre amb antelació a través dels canals habituals
  • La Generalitat compensarà els concessionaris de transport públic regular de viatgers per carretera d'ús general

El Consell ha aprovat el decret llei que regula la gratuïtat temporal del transport públic per carretera competència de la Generalitat per a les persones joves menors de 31 anys, que entrarà en vigor el pròxim 7 d’abril.

Així, s’estableix que els concessionaris de transport públic regular de viatgers per carretera competència de la Generalitat hauran de crear un abonament temporal de transport per a joves menors de 31 anys que utilitzen els serveis que operen de manera recurrent a tarifa de zero euros.

Aquest abonament temporal es podrà obtindre amb antelació a la data d’inici de validesa i durant tot el període de vigència a través dels canals habituals de comercialització d’abonaments i títols multiviatge de cadascun dels concessionaris.

La persona usuària haurà d’abonar una fiança per abonament temporal de transport, que serà reembossada, sempre que es realitzen de manera efectiva 10 viatges, o més, durant el període de vigència. A l’import de la fiança s’aplicarà el descompte de família nombrosa.

La Generalitat compensarà, amb caràcter indemnitzatori, els concessionaris de transport públic regular de viatgers per carretera d’ús general que apliquen la gratuïtat per a les persones menors de 31 anys, per la reducció d’ingressos obtinguts durant els mesos d’aquesta aplicació, pels costos d’implementació de la mesura i els costos financers en què puguen incórrer.

La incertesa lligada a la duració de la guerra a Ucraïna i a la persistència de les pressions a l’alça sobre els preus dels aliments, les matèries primeres i els béns intermedis continua afectant de manera particular la renda disponible de les llars, especialment les més vulnerables.

Per això, des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat es considera necessari continuar incentivant el paper del transport públic col·lectiu com una de les mesures més importants per a afrontar l’escenari actual de preus elevats de l’energia, que afecta molt especialment la mobilitat quotidiana de la ciutadania, i continuar fomentant el canvi a un mitjà de transport més segur, fiable, còmode, econòmic i sostenible que el vehicle particular.