Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Estratègia

La Generalitat llança ‘Arrel’ com a eina per a la reactivació del parc d’habitatge en municipis en risc de despoblament

30/03/2023
El vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática presenta la estrategia que se está elaborando tras un proceso participado
  • El vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica presenta l'estratègia que s'està elaborant després d'un procés participat
  • Comptarà amb una plataforma web per a visibilitzar les oportunitats d'habitatges així com la informació relativa a subvencions per a la seua reactivació

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat Arrel, l'estratègia d'innovació per a la reactivació del parc d'habitatges en municipis en risc de despoblació. Una iniciativa dirigida a solucionar el repte demogràfic, tenint en compte una qüestió clau com és la demanda d'habitatge que puga servir de mecanisme per a la fixació de residents en aquests nuclis de població.

Durant la presentació, el vicepresident ha incidit en la importància d'aquesta iniciativa que pretén "innovar en la reactivació del parc d'habitatge com a motor de lluita contra el despoblament i per a l'atracció de població".

Una actuació que, segons ha explicat, es desenvolupa gràcies a un treball de contacte amb els agents implicats, els municipis, la caracterització del seu parc d'habitatges, el disseny de propostes estratègiques i diagnòstics col·lectius de la situació. "Ens hem acostat a les realitats per a estudiar-les, comprendre-les i actuar en conseqüència" amb la finalitat de "solucionar el repte demogràfic mitjançant el fet d'incidir positivament en la demanda d'habitatge".

La necessitat d'aquesta iniciativa es reflecteix en algunes de les dades llançades pel vicepresident: En 1960, el 43 % de la població espanyola vivia en el medi rural, mentre que hui ho fa menys del 20 %. És més, el 40 % dels pobles valencians té menys de 1.000 habitants i dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, 172 mostren un índex d'envelliment superior al 250 %. És a dir, en bona part dels pobles hi ha 25 persones majors de 64 anys per cada 10 menors de 16.

Davant d'aquesta situació, Illueca ha assenyalat que per a tractar aquest repte de manera seriosa "necessitem polítiques inclusives i transversals que partisquen d'un coneixement profund de la situació del territori".

Estratègies de reactivació

L'acte ha començat amb la benvinguda del vicepresident segon i la secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrian.

La jornada ha comptat amb la taula de debat Estratègies de reactivació d'habitatges en municipis en risc de despoblació, en la qual han participat el director general d'Innovació Ecològica en la Construcció, David Calvo; la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris; i la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra. La secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, ha sigut l'encarregada de clausurar la trobada.

L'assistència tècnica que ha desenvolupat el projecte, l'UTE, formada per les cooperatives Carpe Estudi, Crearqció, El Rogle i Fent Estudi, han sigut els encarregats d'explicar els detalls de l'estratègia, així com del portal web ARREL.

Durant la seua exposició han incidit en el procés participat que s'ha dut a terme per mitjà de la visita a tots els municipis del territori AVANT, on s'han reunit amb els principals agents d'aquestes zones per a conéixer amb detall la situació del parc d'habitatge infrautilitzat que hi ha.

Així mateix, han explicat que actualment i després de les visites fetes, s'està elaborant el diagnòstic mitjançant l'anàlisi de les dades i de les percepcions d'agents. A partir d'ací es definirà una estratègia autonòmica que comptarà amb accions i polítiques en matèria d'activació d'habitatge definides de manera participativa i que es traslladarà a la web.

Una altra de les fites d'aquesta estratègia és la creació de la plataforma digital Arrel, l'objectiu de la qual és comunicar l'estratègia i ser la plataforma de contacte entre els municipis de l'Agenda AVANT i la població interessada a viure-hi.

Així, segons han explicat, entre les seues funcionalitats més rellevants estan el fet d'actuar de cercador per a persones que estiguen pensant a traslladar-se a viure al món rural, poder oferir un habitatge en lloguer o venda i informar sobre subvencions i ajudes per a la reactivació de l'habitatge.

La plataforma, que incorporarà més informació i utilitats, permetrà trobar els municipis que millor s'adapten a les preferències de l'interessat o la interessada i es podran visualitzar en mosaic i format de mapa.

A més, cada municipi disposarà d'informació rellevant dels seus serveis, ja siguen sanitaris, socials, culturals, connectivitat, activitat empresarial, etc. Tot això amb la complicitat del sector privat, el qual també pot ser agent dinamitzador del territori.

La secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica ha destacat el treball col·laboratiu que s'ha impulsat des de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció en col·laboració amb AVANT, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com amb les direccions generals d'Emergència Residencial i de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

"La lluita contra el despoblament s'ha d'abordar des de diferents àmbits, i un d'aquests és la reactivació del parc arquitectònic actual", ha assenyalat Laura Soto. Així mateix, ha destacat "la importància de fer-ho des de la participació activa de la ciutadania i els agents implicats, promovent la cohesió territorial, sense comprometre el seu desenvolupament sostenible i racionalitzant l'ús dels recursos actuals".

D'altra banda, el director general d'Innovació Ecològica en la Construcció ha assenyalat que "des del Consell s'estan fent passos ferms i decidits en la promoció de la rehabilitació i la innovació en arquitectura tradicional, com a motor de canvi de l'espai rural, atraient i fixant població als pobles més afectats pel repte demogràfic".

Galeria d'imatges