Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Canvi climàtic

Transició Ecològica convoca noves ajudes per a finançar la lluita contra el canvi climàtic en els municipis de la Comunitat Valenciana

01/04/2023
  • La convocatòria de les dues línies noves d’ajuda publicades el 30 de març passat en el Diari Oficial de la Generalitat compta amb un pressupost de concessió de 2.300.000 euros
  • En la darrera convocatòria es van concedir ajudes a 48 municipis per a projectes dins dels plans d’acció per al clima i l’energia sostenible

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica convoca una nova edició d’ajudes per a l’execució d’actuacions que preveuen els plans d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES) dirigides a l’elaboració o actualització d’aquests plans.

La convocatòria de les dues noves línies d’ajuda, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat el 30 de març passat, compta amb un pressupost de concessió de 2.300.000 euros.

L’objectiu principal d’aquestes subvencions és promoure la participació dels municipis valencians en el Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l’Energia i proporcionar suport per a l’elaboració o actualització dels seus PACES.

També volen dotar d’ajuda econòmica l’execució dels projectes i les actuacions incloses en aquests PACES, i fomentar les sinergies entre les estratègies d’adaptació i mitigació en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant actuacions coordinades entre la Generalitat i les entitats locals valencianes.

Així, la finalitat de l’ajuda dirigida a l’execució de les actuacions previstes dins dels PACES és subvencionar projectes o actuacions mitjançant obres, instal·lacions i adquisició d’equips tècnics que contribuïsquen a la reducció, absorció o compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, és a dir, accions de mitigació; o que contribuïsquen a l’adaptació dels efectes del canvi climàtic, això és, accions d’adaptació.

Les accions de mitigació incloses són el reforç de la implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica o la contribució a la mobilitat sostenible vinculada a la reducció d’emissions derivades del transport dins del mateix municipi.

Quant a les accions d’adaptació, hi ha l’obertura de refugis climàtics, l’aplicació de solucions basades en la natura orientades a la prevenció de riscos derivats del canvi climàtic, les intervencions en espais públics orientades a atenuar l’efecte illa de calor urbana, l’increment de la biodiversitat urbana i la millora d’hàbitats per a la vida silvestre, i, per últim, la millora de la infraestructura urbana verda i blava.

En poden ser beneficiaris els municipis de la Comunitat Valenciana que es troben adherits al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l’Energia i que tinguen aprovat el Pla d’acció pel clima i l’energia sostenible, que finança un màxim del 80 % de les despeses i fins a un import de 125.000 euros.

D’altra banda, quant a les ajudes per a l’elaboració o actualització dels PACES, en poden ser beneficiaris els municipis de la Comunitat Valenciana que estiguen adherits formalment al Pacte Europeu de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. Es finançarà, com a màxim, el 80 % de les despeses subvencionables de redacció, publicitat i divulgació i fins a un import de 8.000 euros.

Aquestes línies de subvencions donen suport a les accions que, des de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana, s’encomanen a les entitats locals, que com a administració més propera a la ciutadania i al territori ha de tindre en compte l’impacte que la seua activitat té en les emissions de gasos d’efecte hivernacle i quins són els efectes del canvi climàtic, així com establir un pla d’acció climàtica per a ser més sostenible i menys vulnerable a l’emergència climàtica.

El termini de presentació de sol·licituds per a les dues ajudes és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Les dues convocatòries es poden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat.