Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova el Reglament d’habitatge de protecció pública i règim jurídic de patrimoni públic d’habitatge i sòl

12/05/2023
  • La nova norma pretén fer front a l’escassetat d’habitatge assequible davant dels efectes de la inflació i l’augment de tipus d’interés actuals
  • S’unifica la normativa sobre gestió d’immobles de promoció publica i del patrimoni públic d’habitatge de la Generalitat

El Ple del Consell ha aprovat el Reglament d’habitatge de protecció pública (HPP) i règim jurídic de patrimoni d’habitatge i sòl de la Generalitat.

El seu objectiu és la simplificació normativa vigent fins ara en un únic document que regula tant la promoció privada com la pública, a més de la gestió del patrimoni públic d’habitatges i sòl de la Generalitat.

Així mateix, la nova norma busca fer front a l’escassetat d’oferta d’habitatge assequible a la Comunitat Valenciana i frenar els efectes que la inflació i l’augment dels tipus d’interés estan tenint en el sector immobiliari de la Comunitat Valenciana, a més dels produïts pel conflicte bèl·lic d’Ucraïna, que ha provocat l’augment del preu dels costos de material.

A més, el procediment regula la distinció entre la promoció pública i la promoció privada i sistematitza cadascun dels règims al llarg de la norma.

El nou reglament es divideix en set títols (títol preliminar i sis títols més), onze disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una de derogació i una final.

Novetats de la norma

Una de les principals novetats que aporta la normativa és el caràcter permanent de la qualificació dels HPP. Amb això es pretén tractar de frenar l’especulació en aquesta classe d’habitatges.

Així mateix, es recull el permís de l’accés a la propietat de persones jurídiques, sempre que es destine a arrendament o cessió d’ús d’habitatges que hauran d’ocupar persones físiques que complisquen els requisits per a accedir al lloguer d’aquests habitatges, a més de l’excepcionalitat de mantindre la propietat d’un únic habitatge de protecció pública, de manera transitòria, en els casos que hi haja necessitat per canvi de domicili, i vinculat a obtindre la qualificació permanent si l’habitatge no la té.

Una altra de les novetats és la fixació dels preus màxims de venda, renda i cessió d’ús segons la realitat socioeconòmica actual i segons indicadors oficials.

Així, el preu màxim de venda de referència s’estableix en el moment de l’aprovació d’aquesta norma en tota la Comunitat Valenciana i se situa per davall dels preus de mercat de l’habitatge lliure extrets del Consell General del Notariat, i amb possibles actualitzacions sobre la base dels costos d’execució material, segons referència anual del mòdul bàsic d’edificació (MBE) de l’IVE.

Per la seua banda, el preu màxim del lloguer es calcula sobre la base de les diverses escales d’ingressos de la unitat de convivència i inclourà les despeses de comunitat ordinàries.

A més, s’ha unificat la normativa sobre gestió d’immobles de promoció pública i del patrimoni públic de la Generalitat, incloent-hi la regulació referent a la gestió dels immobles, els preus de venda, la renda i la cessió d’ús, la conservació, les mesures de regularització, la recuperació de la titularitat o la disponibilitat d’habitatges i el règim d’una altra classe d’immobles. Es pretén assolir així la simplificació normativa i la seguretat jurídica.

Pel que fa als procediments de qualificació d’habitatges, es tracta en diversos títols del text normatiu sobre la promoció pública i privada, amb la implementació per a tots dos casos de mesures que permeten l’agilització d’aquests procediments.

El reglament també regula la possibilitat de reserva d’un màxim del 100 % dels habitatges de promocions privades destinats a règim de venda per necessitats de caràcter social, per a adquirir-los l’Administració en municipis d’àrees de necessitat d’habitatge (ANHA) o en risc de despoblament.