Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Innovació

El Consell publica la convocatòria de 3,5 milions d’euros per a impulsar projectes innovadors als municipis de la Comunitat Valenciana

16/05/2023
  • Inclou ajudes que arriben a 150.000 euros per municipi, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  • El termini per a presentar sol·licituds conclou el pròxim 5 de juny

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de subvencions, per import de 3,5 milions d’euros, per a impulsar projectes d’innovació en municipis de la Comunitat Valenciana dins de la convocatòria 2023 del pla de Territoris innovadors, destinats a facilitar la implementació de noves tecnologies en els serveis i la gestió pública que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania en el territori valencià.

El pla inclou ajudes que arriben a 150.000 euros per municipi i el termini de presentació de sol·licituds conclou el pròxim 5 de juny.

Poden optar a les subvencions els municipis i les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, així com organismes públics i entitats de dret públic que hi estan vinculats o en depenen.

El pla estableix dos programes de subvencions. El programa I compta amb una dotació màxima de 2,45 milions d’euros, destinats a subvencionar projectes d’innovació d’alt impacte transformador al municipi. Això és, programes que incorporen un component innovador tecnològic que genera beneficis significatius i duradors en el temps per a tota la ciutadania i el sector empresarial, que resolguen problemes que, de manera efectiva, conduïsquen a la reducció de costos, la creació de valor real per a les ciutats, l’aportació de solucions sostenibles, i que el seu desafiament represente un objectiu de gran abast.

Aquest programa s’estructura en tres línies sobre la base de criteris de població. La línia A està destinada a municipis amb població superior a 50.001 habitants, i té una dotació màxima de 318.500 euros; la línia B, per a municipis amb població entre 10.001 habitants i 50.000, amb un import màxim de 882.000 euros, i la línia C, per a municipis amb població inferior a 10.000 habitants, amb una dotació màxima d’1.249.500 euros.

El programa II compta amb una dotació d’1.050.000 euros, destinats a subvencionar projectes pilot d’innovació als municipis; els projectes plantegen l’anàlisi preliminar a escala reduïda de la viabilitat, la duració, els costos i les adversitats abans del desenvolupament d’un projecte a gran escala.

Aquest programa també es desglossa en tres línies d’actuació en funció de la població. La línia A preveu una subvenció màxima de 210.000 euros per a municipis de més de 50.001 habitants; un màxim de 315.000 euros per a municipis d’entre 10.001 i 50.000 habitants, i un màxim de 525.000 euros per a finançar projectes de municipis amb menys de 10.000 habitants.

Per als dos programes, les quanties de les ajudes suposen un 50 % de la despesa subvencionable per als municipis grans de més de 50.001 habitants; per als municipis mitjans, un 75 %, i per als municipis de menys de 10.000 habitants suposa un 95 % de la despesa subvencionable.

La presentació de sol·licituds i la tramitació del procediment es farà de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Sol·licituds programa I: cliqueu ací.

Sol·licituds programa II: cliqueu ací.