Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

El Consell reforça la col·laboració per a millorar la recollida selectiva de residus

19/05/2023
  • S’hi destinen 13.175.000 euros a través de dos convenis tipus amb els consorcis i les entitats de gestió de residus
  • Es tracta de convenis per a la millora de la recollida separada de residus i el reciclatge de materials en planta de tractament

El Ple del Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i les entitats i els consorcis de gestió de residus: un per a la participació en campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen, per un import de 2.925.000 euros, i un altre per a millores d’instal·lacions de gestió de residus, per 10.250.000 euros.

En el primer cas, es tracta d’impulsar campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de separació en origen, amb la finalitat de millorar la recollida selectiva per part de la ciutadania i potenciar l’economia circular.

Detalladament, les quantitats que aporta la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en aquest àmbit ascendeixen a un total de 650.000 euros per a la província de Castelló, 2.175.000 euros per a la província de València i 575.000 euros per a la província d’Alacant, per al conveni de foment de les recollides separades, els incentius econòmics de descompte de les taxes i les activitats de conscienciació.

Per la seua banda, la Conselleria aporta 1.450.000 euros a la província de Castelló, 2.250.000 euros a la de València i 6.550.000 euros a la província d’Alacant per a realitzar inversions destinades a l’adquisició i la posada en funcionament d’equipament, maquinària i infraestructures per a la millora de la gestió consorciada de residus, l’adequació o la construcció d’instal·lacions de transferència, tractament i eliminació.

També es destinaran a la millora de la recollida selectiva i d’equipament auxiliar amb vehicles híbrids o instal·lacions dotades d’energia renovable per als sistemes integrals consorciats de gestió de residus.