Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Participació ciutadana

La Generalitat convoca la III edició dels Premis Participa-Acció per a destacar projectes innovadors en matèria de participació i associacionisme

18/05/2023
La Generalitat convoca la III edició dels Premis Participa-Acció per a destacar projectes innovadors en matèria de participació i associacionisme
  • Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica d’entre 2.000 i 6.000 euros
  • Les sol·licituds es podran presentar des del 19 de maig i fins al pròxim 18 de juliol

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha publicat la convocatòria de la tercera edició dels Premis Participa-Acció, que pretén destacar projectes que aporten valor i innovació en matèria de participació ciutadana i foment de l’associacionisme.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria d’aquests guardons que reconeixen les propostes executades a la Comunitat per entitats locals, entitats ciutadanes, centres docents i ciutadania.

La tercera edició dels Premis Participa-Acció estableix dues modalitats de projectes que poden optar als premis.

La primera modalitat s’orienta a impulsar iniciatives de participació ciutadana, és a dir, aquelles que possibiliten que la ciutadania intervinga, de manera individual o col·lectiva, en el disseny, l’execució i l’avaluació de la gestió pública, o en el plantejament de determinades polítiques públiques, expressant la seua opinió, aportant idees, suggeriments o propostes concretes de millora, o comunicant a l’Administració pública necessitats o problemes detectats, entre altres possibilitats.

En aquest sentit, es pretén que la comunitat s’integre activament en l’exercici de la gestió política, enfortint la cultura democràtica i contribuint a la transparència de l’Administració.

Pel que fa a la segona modalitat de guardons, es premiaran aquells projectes d’educació per a la participació, tant en l’àmbit formal com en el no formal. L’àmbit formal comprén des de l’educació infantil i primària fins a l’educació secundària i l’educació superior. L’exercici del dret es concreta en la participació de l’alumnat en òrgans de representació i/o decisió en l’educació reglada, com a mínim durant l’educació obligatòria. S’entén per educació per a la participació en l’àmbit no formal la pràctica participativa en l’àmbit de l’educació no reglada, l’oci i el temps lliure.

Premis i sol·licituds

Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica, que serà de 6.000 euros per al primer premi, 3.500 per al segon i 2.000 per a la tercera proposta guardonada, en cadascuna de les modalitats.

El jurat, en el qual estarà representat el Consell de Participació de la Comunitat Valenciana, podrà sol·licitar i obtindre l’assessorament d’especialistes o persones expertes en aquelles matèries en què ho estime necessari o convenient.

Poden presentar les seues propostes a la tercera edició de Participa-Acció les persones físiques, els centres docents i les entitats ciutadanes i locals d’àmbit territorial inferior al provincial que hagen realitzat projectes innovadors i de qualitat, que fomenten la participació ciutadana i l’associacionisme en els dos anys anteriors a la convocatòria. També aquelles persones i entitats esmentades que hagen desenvolupat projectes i/o activitats que siguen continuació d’uns altres ja iniciats en anys anteriors si persisteixen els fins pels quals es van iniciar, o si hi ha previsió de continuar-los en el temps.

Cada persona física o entitat només podrà presentar un projecte per convocatòria i a cadascuna de les modalitats. No podran concórrer a la convocatòria immediatament posterior les persones físiques o les entitats que hagen estat premiades en alguna de les dues modalitats de les dues últimes convocatòries dels premis.

Les sol·licituds es podran presentar des del 19 de maig i fins al pròxim 18 de juliol, de manera presencial en qualsevol oficina PROP de la Generalitat o via telemàtica.

Més informació vegeu ací.

Galeria d'imatges