Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell aprova el cessament de Miguel Quintanilla Martínez com a conseller de la Societat Valenciana Fira Alacant

19/05/2023
  • A proposta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana es nomena, en lloc seu, Salvador Pérez Vázquez

El Ple del Consell ha acordat el cessament de Miguel Quintanilla Martínez com a vocal membre del Consell d’Administració de la Societat Valenciana Fira Alacant, Societat Anònima.

Així mateix, el Consell ha aprovat el nomenament, a proposta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, de Salvador Pérez Vázquez.

Convé recordar que, mitjançant acord del Consell, l’1 de juliol de 2022 es va autoritzar la constitució de la Societat Valenciana Fira Alacant, SA.

Posteriorment, també mitjançant acord del Consell, el 22 de juliol de 2022, constituït en Junta General d’Accionistes, es va nomenar les persones membres del Consell d’Administració de la Societat Valenciana Fira Alacant, SA.