Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i la xarxa d’universitats Ruvid impulsen la creació d’ecosistemes innovadors en entorns d’especialització intel·ligent

26/05/2023
  • El conveni està dotat amb 200.000 euros

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Xarxa d’Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (Ruvid), per a la creació d’ecosistemes d’innovació en entorns d’especialització de l’Estratègia S3.

El conveni està dotat en 2023 amb 200.000 euros destinats a finançar el projecte Creació d’ecosistemes d’innovació en entorns de l’Estratègia S3, que pretén dur a terme actuacions dirigides a fer valdre l’activitat d’innovació de les universitats, fomentar la cooperació entre els agents regionals d’innovació i promoure la transferència de coneixements.

En concret, les actuacions que desenvoluparà Ruvid per a l’execució del projecte es resumeixen en dues accions, la primera de les quals és la creació d’ecosistemes CV+i, que comprén la generació d’un inventari i una agenda de relacions amb els agents estratègics d’innovació en entorns de l’S3.

Així mateix, inclou la celebració de dos CV+i days, on es generarà un espai de connexió i de contactes entre agents, i l’elaboració d’un pla de comunicació que inclourà la creació d’una web pròpia i espais en xarxes socials.

La segona acció es concreta en el desenvolupament d’un programa de comercialització de patents, a través de la selecció d’un inventari de patents generades en els entorns de l’S3 i el disseny d’un pla de comercialització.