Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives
Informació pública DOGV

Igualtat trau a informació pública la reversió de la gestió de les residències socioeducatives Jaume I de Picassent i Pi i Margall de Burjassot

24/05/2023
  • Es tracta del projecte de decret del Consell que afecta el personal de totes dues residències, que passaran a dependre de l’IVASS
  • El DOGV publica l’anunci de l’obertura d’un període d’audiència pública per a aportar-hi al·legacions, suggeriments o observacions

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’anunci de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives pel qual s’inicia la informació pública del tràmit d’audiència ciutadana del projecte de decret del Consell per a la reversió de la gestió directa de les residències socioeducatives Jaume I de Picassent i Pi i Margall de Burjassot.

Aquest projecte de decret del Consell regula els efectes en matèria de personal de la reversió a la Generalitat de la gestió de totes dues residències, a través de l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS). D’aquesta manera, el personal que presta servei en aquests centres amb contracte indefinit formalitzat amb anterioritat al 26 de desembre de 2022 dependrà orgànicament i funcionalment de l’IVASS.

Amb la publicació en el DOGV, s’inicia l’obertura d’un període d’informació pública, que durarà fins al dia 14 de juny, a fi de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer altres persones o entitats.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions es podran remetre per a considerar-les a la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives o per correu electrònic, indicant en l’assumpte Aportacions al Projecte de decret de regulació d’efectes en matèria de personal de la reversió de la Residència Socioeducativa Pi i Margall de Burjassot o de la Residència Socioeducativa Jaume I de Picassent.

Per a l’adequada interpretació, valoració i, si és el cas, la incorporació de les aportacions, aquestes hauran d’especificar l’article i l’apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana afegir-hi una proposta de redacció alternativa.