Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un decret que estableix les normes de disseny i qualitat en edificis d’habitatges

26/05/2023
  • La nova norma segueix el fet de garantir que els habitatges i els edificis d’habitatge residencial siguen dignes i adequats
  • Regula els principis i les condicions mínimes de disseny i qualitat

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les normes de disseny i qualitat en habitatges i edificis residencials situats a la Comunitat Valenciana, incloent-hi els edificis d’habitatge col·laboratiu previstos en la Llei 3/2023 d’habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana, aprovada el mes de març passat.

L’objectiu de la normativa és assegurar que els habitatges i els edificis d’ús principalment residencial siguen dignes i adequats.

A més, estableix les exigències bàsiques per a satisfer els requisits de l’edificació per a l’ús residencial de l’habitatge, i recull en el seu annex un conjunt de recomanacions de millora de qualitat per a afavorir la consecució dels principis de disseny i qualitat regulats en aquesta norma.

Així mateix, aquest decret estableix un nou reglament que actualitza termes i paràmetres de normativa anterior i, al seu torn, pretén garantir diversos objectius, com ara el foment de la rehabilitació del parc edificat residencial, i donar resposta a les noves necessitats i formes de vida de les persones amb la regulació de l’habitatge col·laboratiu i la possibilitat d’adoptar solucions alternatives i edificis experimentals.

Noves condicions

El decret regula l’aplicació de les condicions de disseny i qualitat en tres nivells: segons es tracte d’un edifici existent, una intervenció d’un edifici existent o un edifici en construcció.

En el primer nivell es determinen les condicions mínimes de disseny i qualitat que ha de complir tot habitatge i edifici d’habitatges existent per a l’obtenció o la renovació del corresponent títol habilitant d’ocupació, per la qual cosa es considerarà infrahabitatge aquell habitatge que no complisca el nivell establit en aquest decret, cosa que pot donar lloc que siga inhabitable.

El segon nivell adopta els criteris que regulen les intervencions que es realitzen en habitatge o edifici d’habitatges existent que parteix com a mínim del compliment de les condicions del nivell anterior. S’aplica també al canvi de l’ús d’un edifici, o part d’aquest edifici, a ús residencial d’habitatge.

Per la seua banda, el tercer nivell es refereix a les condicions que ha de complir l’edificació de nova construcció.

Pel que fa als principis de les normes de disseny i qualitat, es basen en el principi de qualitat en l’arquitectura (Llei 9/2022 de qualitat de l’arquitectura) i en els principis generals d’habitatges col·laboratius (Llei 3/2023 d’habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana).

Concretament, les noves normes es concentren en deu principis: el primer dels quals és el principi de funció social de l’habitatge, que desenvolupa la grandària i l’accessibilitat en relació amb la persona o la unitat de convivència destinada; el segon principi aborda la flexibilitat per a adequar-lo segons necessitats i funcions de les persones que usen l’habitatge.

El decret recull també el repte de la sostenibilitat ambiental en raó a l’eficiència energètica, la reducció d’emissions, la instal·lació d’energies renovables, l’economia circular i la reducció de residus, i la relació amb l’entorn, quant a la relació dels edificis i els habitatges amb la ciutat i l’ambient exterior. També se segueix l’objectiu d’incorporar els avanços cientificotecnològics i la implantació de la digitalització.

Un altre dels principis tracta sobre biohabitabilitat en relació amb la il·luminació, la ventilació i el confort tèrmic, i un altre sobre l’objectiu del foment de la rehabilitació i la conservació del parc edificat residencial, garantint-ne, al seu torn, el principi de qualitat i, en aquest sentit, la durabilitat.

Així mateix, es pretén donar resposta a les situacions d’emergència residencial a causa del canvi climàtic, i fomentar el funcionament de la comunitat d’usuaris i usuàries amb l’entrada d’espais de reunió.

El decret entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).