Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Habitatge

La Vicepresidència Segona i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana subscriuen un acord en matèria d’habitatge

25/05/2023
  • L’objectiu és la promoció, en règim de cessió de drets de superfície, de 358 habitatges de protecció pública a la caserna d’Enginyers de València
  • Els immobles es destinaran al lloguer social o la cessió en ús durant un termini mínim de 50 anys i hauran de ser domicili habitual

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han subscrit aquest dijous un conveni per a la promoció, en règim de cessió de drets de superfície, de 358 habitatges de protecció pública energèticament eficients amb destinació a lloguer social o assequible.

Aquests habitatges es construiran a les parcel·les de la caserna d’Enginyers de València i comptaran amb fons dels programes d’ajuda en matèria de rehabilitació de residència i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels Next Generation.

Els sòls en els quals es té previst construir aquests immobles pertanyen, una parcel·la, a la Generalitat i set parcel·les més a l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Per tant, les parcel·les del SEPES seran cedides gratuïtament a l’Administració autonòmica per a construir habitatges per a lloguer assequible o social.

Aquestes actuacions les desenvoluparà la Generalitat a través de la col·laboració publicoprivada mitjançant la cessió de drets de superfície, en concurs públic en què s’adjudique la promoció, la construcció i la posterior gestió dels habitatges, en el marc del PRTR. Aquest concurs es farà directament per la Generalitat o a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha).

Els futurs habitatges es destinaran al lloguer social o la cessió en ús durant un termini mínim de 50 anys i hauran de ser domicili habitual, prioritzant sempre el criteri social. A més, les persones sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre de demanda d’habitatge de la Comunitat Valenciana i/o el Registre de demanda d’habitatge (REDHA) de l’Ajuntament de València.

Per a cada edifici o habitatge de l’actuació es limitaran els ingressos màxims dels arrendataris en el seu conjunt segons els criteris establits en aquest acord. Aquests ingressos seran com a màxim 4,5 vegades l’Iprem, referit a 12 pagues. El límit màxim d’ingressos s’incrementarà, de manera acumulada, atesa la situació específica de cada unitat familiar.

El preu del lloguer dels habitatges haurà de figurar en la resolució de concessió de l’ajuda i estarà limitat segons criteris. S’estableix un màxim de 7,5 euros/metres quadrats útils de l’habitatge, subjecte a actualització segons el que s’establisca en el plec del concurs.

Es crearà una comissió bilateral de seguiment per a supervisar les actuacions de l’acord. La Comunitat Valenciana es compromet al fet que les obres corresponents a actuacions finançades amb càrrec a aquest programa estiguen acabades el 30 de juny de 2026, sense perjudici de les possibles pròrrogues.

Per part de la Generalitat, l’acord ha sigut subscrit pel vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, mentre que per part del Ministeri ho ha fet el director general d’Habitatge i Sòl, Francisco Javier Martín.