Educació, Cultura i Esport

El Consell ratifica la declaració d’emergència de les obres de l’IES Lluís Vives de València per 106.087 euros

26/05/2023
  • Es tracta d’actuacions de reparació del revestiment del forjat del claustre

El Ple del Consell ha ratificat la declaració d’emergència de les obres de reparació del revestiment del forjat del claustre de l’edifici que alberga l’IES Lluís Vives.

Després de la caiguda del revestiment d’una zona del forjat, s’ha comprovat l’existència d’algunes fissures i zones amb taques d’humitat, a causa de les filtracions d’aigua que discorren per l’aresta del forjat. Per a solucionar aquesta situació es proposa una intervenció global en el revestiment inferior del forjat del claustre.

L’import total per a l’execució de les obres i per a l’assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut, ascendeix a 106.087 euros, IVA inclòs.