Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova la modificació del Decret 174/2002 que permet la millora retributiva del personal laboral de les universitats valencianes

02/06/2023
  • La nova redacció del Decret també s’adapta a les millores salarials fruit de la negociació col·lectiva i a la nova Llei orgànica 2/2023 del Sistema Universitari

El Ple del Consell ha aprovat la modificació del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral a les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari, amb la finalitat de poder adaptar les retribucions als increments salarials fruit dels acords de la negociació col·lectiva i a la Llei orgànica 2/2023, del Sistema Universitari.

Després d’un llarg procés, la redacció de l’article 19 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 va obrir la possibilitat de permetre la millora retributiva acordada en 2019 en el marc del III Conveni col·lectiu del personal laboral universitari.

El text que s’ha aprovat posa fi a la situació de desigualtat del personal laboral, ja que permet establir una excepció a les limitacions existents en matèria retributiva dels empleats i empleades del sector públic.

Per a poder dur a terme aquesta millora era necessari que el Consell aprovara la modificació del Decret 174/2002. Aquest decret recull la revisió de les retribucions d’un personal laboral que manca, de moment, de conveni col·lectiu.

El propòsit d’aquesta modificació és poder actualitzar el règim retributiu del personal docent i investigador laboral universitari als increments salarials esdevinguts des de l’aprovació del Decret 174/2002; els nous acords i les millores salarials que s’han assolit a conseqüència de la negociació col·lectiva, i els que es pogueren produir en un futur.

La millora retributiva s’aplicarà des de l’1 de gener de 2023, per a la qual cosa la Generalitat transferirà a les universitats la dotació necessària per a fer-ne efectiu l’abonament, que s’ha quantificat, sobre la base de la informació facilitada per les universitats, en una quantitat superior als 20 milions d’euros.

A més, la nova redacció del decret també inclou adaptacions a la nova Llei orgànica 2/2023 del Sistema Universitari, per la qual cosa incorpora les modalitats de professorat permanent laboral, professorat distingit i professorat substitut, al mateix temps que estableix un règim transitori.