Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives
Ple del Consell

Aitana Mas: “El Consell destina un milió d’euros en ajudes per a formar persones desocupades en matèries dissenyades a mida de les empreses”

02/06/2023
Aitana Mas: “El Consell destina un milió d’euros en ajudes per a formar persones desocupades en matèries dissenyades a mida de les empreses”
  • La concessió d’aquestes subvencions estarà condicionada al compromís de contractar almenys el 40 % dels i les participants
  • El Ple aprova el decret per a la millora retributiva del personal laboral de les universitats valencianes, amb efectes des de l’1 de gener de 2023

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha informat que el Consell ha acordat la concessió aquest any d’un milió d’euros en ajudes “per a finançar accions formatives dissenyades a mida de les empreses i dirigides a persones treballadores en situació de desocupació”.

Aquestes ajudes estan incloses en el decret de bases reguladores del Programa de formació a mida de les empreses, aprovat aquest divendres pel Ple del Consell, al qual podran accedir les empreses o les associacions empresarials amb centres de treball a la Comunitat Valenciana, així com entitats de formació públiques o privades, que assumiran el compromís de contractació mitjançant acords o convenis amb altres empreses.

Aitana Mas ha explicat que aquestes subvencions estaran condicionades necessàriament “al compromís per part de les empreses de contractar almenys el 40 % de les persones participants en aquestes accions mitjançant una jornada de treball a temps complet o temps parcial, sempre que no siga inferior al 50 % de la jornada a temps complet”.

Així mateix —hi ha afegit—, “la duració del contracte serà com a mínim de sis mesos en cas que es tracte de jornada a temps complet, i de nou mesos quan la jornada siga a temps parcial”.

En cas que se subscriga un contracte de formació en alternança, la jornada de treball serà a temps complet i la duració mínima del contracte serà de dotze mesos. “En tot cas —hi ha afegit— la contractació d’aquestes persones haurà de suposar l’augment net de la plantilla de l’empresa contractant”.

Totes les accions formatives susceptibles de ser subvencionables hauran d’estar incloses, o vinculades, en el Catàleg nacional de qualificacions professionals o en el Catàleg d’especialitats formatives de l’àmbit laboral.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l’endemà de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat fins al pròxim 1 de novembre.

Equiparació salarial del personal laboral universitari

El Consell ha aprovat, hui també, la modificació del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral a les universitats públiques valencianes, i sobre retribucions addicionals del professorat universitari, que permetrà adaptar els salaris i els increments salarials recollits en el III Conveni col·lectiu del personal laboral universitari i la nova Llei orgànica 2/2023 del Sistema Universitari.

Aquest text posa fi a la situació de desigualtat del personal laboral, ja que permet establir una excepció a les limitacions existents en matèria retributiva dels empleats i les empleades del sector públic.

La millora retributiva s’aplicarà des de l’1 de gener de 2023, per a la qual cosa la Generalitat transferirà a les universitats públiques valencianes una quantitat superior als 20 milions d’euros.

A més, la nova redacció del decret també inclou adaptacions a la nova Llei orgànica 2/2023 del Sistema Universitari, per la qual cosa incorpora les modalitats de professorat permanent laboral, professorat distingit i professorat substitut, al mateix temps que estableix un règim transitori per a les modalitats de professorat a extingir.

Habitatge cooperatiu

Entre els assumptes tractats aquest divendres en el Ple del Consell està també l’autorització d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de València i la Federació de Cooperatives d’Habitatges (FECOVI), dotat amb 30.000 euros.

L’objectiu d’aquest acord és “contribuir a la promoció i el foment de l’habitatge cooperatiu com una de les solucions possibles per a fer front a l’emergència residencial, i contribuir així a garantir el dret ciutadà a un habitatge digne”, ha assenyalat la vicepresidenta.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas