Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza la distribució de 65 milions d’euros per a afrontar el Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques

29/06/2023
  • El Pla pluriennal de finançament permet establir un horitzó temporal de suficiència i estabilitat financera per a les universitats

El Consell ha aprovat la distribució de la dotació pressupostària destinada a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana amb un total de 65 milions d’euros, com a pas previ a la implementació del Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques.

Una vegada saldat el deute històric amb les universitats públiques, la Generalitat treballa en l’elaboració d’un pla de finançament pluriennal que permetrà establir un horitzó temporal de suficiència i estabilitat financera per a les universitats públiques valencianes i corregir, així, els desequilibris en el finançament públic assignat a cadascuna.

La Generalitat ha dotat amb més de 65 milions d’euros la implementació d’aquest pla i ha atés en la distribució criteris de càlcul que han tingut en compte el finançament per estudiant a temps complet corregit pel nivell d’experiment, així com les necessitats financeres avaluades per cada universitat en el seu pressupost per a 2023. Queden pendents 30 milions d’euros, per a la qual cosa s’està tramitant una modificació pressupostària.

Així doncs, la Universitat de València (UV) rebrà una dotació de 30 milions d’euros; 15,7 milions d’euros la Universitat d’Alacant (UA); 9 milions d’euros la Universitat Jaume I de Castelló (UJI); 7 milions d’euros la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), i 3,3 milions d’euros la Universitat Politècnica de València (UPV).