Educació, Cultura i Esport

El Consell aprova l’oferta d’ocupació pública docent de 2023 amb 1.695 places d’oposicions d’Infantil i Primària per a 2024

07/07/2023
  • Es tracta de 1.695 places de mestre i mestra per al torn d’ingrés lliure en la funció pública docent
  • Inclou també 154 de promoció interna per a accedir a un altre cos docent superior 

El Ple del Consell ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport corresponent a 2023, que inclou 1.695 places de mestre i mestra corresponents al torn d’ingrés lliure en la funció pública docent. 

Amb l’aprovació del decret de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a l’any 2023, la Conselleria d’Educació inicia els tràmits per a la convocatòria d’oposicions docents en 2024 per a mestre i mestra d’Infantil i Primària. 

A més de les 1.695 places de mestre i mestra corresponents al torn d’ingrés lliure en la funció pública docent, el decret de l’oferta d’ocupació pública docent de 2023 aprovat pel Ple del Consell inclou també altres 154 places de promoció interna per a persones funcionàries del cos de mestres interessades a accedir a un altre cos docent superior. Així, per a aquest torn d’accés es convoquen 21 places per al cos d’Inspecció Educativa i 133, per al cos de professorat de Secundària. 

De conformitat amb l’article 64 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, s’estableix la reserva d’un contingent del 10 % de les places previstes en aquesta oferta d’ocupació pública per a ser cobertes entre persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, sempre que aquesta siga compatible amb el compliment de les funcions pròpies dels llocs de treball docent i que se superen les proves selectives.