Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

El Consell ratifica la declaració d’emergència de les obres en l’edifici de pretractament de l’EDAR d’Alzira-Carcaixent per un pressupost de 345.000 euros

04/08/2023
  • La Conselleria de Medi Ambient considera necessari reparar amb urgència les anomalies que s’hi han detectat, per a garantir-ne la seguretat i evitar abocaments al medi ambient

El Consell ha ratificat la declaració d’emergència de les obres per a l’estabilització estructural de l’edifici de pretractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Alzira-Carcaixent, així com la corresponent direcció facultativa, per un pressupost estimat de 345.000 euros.

El mes de març passat es van detectar una sèrie de patologies en els elements prefabricats de l’estructura i el tancament de l’edifici de pretractament de l’EDAR d’Alzira-Carcaixent.

Davant d’aquesta situació, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha acordat la declaració d’emergència per a escometre com més prompte millor l’execució de les obres necessàries, per l’interés públic de garantir la seguretat de les persones treballadores i usuàries de la instal·lació i evitar abocaments que afecten el medi ambient.

El sistema de sanejament i depuració d’Alzira-Carcaixent dona servei a les localitats d’Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga i Castelló. Va ser construït en 2007, la titularitat de les instal·lacions és estatal i la gestió i el manteniment estan cedits a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (Epsar).