Sanitat

El Consell aprova una addenda al conveni amb l’Hospital Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I per a la realització de pràctiques docents

04/08/2023
  • S’hi incorpora el títol de màster universitari en Infermeria d’Urgències, Emergències i Cures Crítiques
  • L’objectiu és que les pràctiques corresponents a aquesta formació queden emparades en aquest conveni

El Consell ha aprovat una addenda al conveni entre la Conselleria de Sanitat, el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I (UJI), per a la realització de pràctiques docents de titulacions de Ciències de la Salut.

En concret, l’objecte de l’addenda és incorporar el títol de màster universitari en Infermeria d’Urgències, Emergències i Cures Crítiques a les titulacions acadèmiques que ja hi estan recollides. D’aquesta manera, les pràctiques de l’alumnat d’aquesta titulació queden emparades en aquest conveni.

Segons la Llei 10/2014, el Sistema Valencià de Salut ha d’estar en disposició de poder ser utilitzat per a la docència pregraduada, especialitzada, postgraduada i continuada dels professionals.

En aquest sentit, Sanitat, el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I (UJI) van signar el juny de 2021 el conveni pel qual es regula la realització de pràctiques docents de titulacions de Ciències de la Salut, en les diverses institucions i centres sanitaris dependents de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat i del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per part de l’alumnat d’aquesta universitat. El conveni té una vigència de quatre anys amb possibilitat de pròrroga quatre anys addicionals.

La finalitat és garantir la màxima qualitat possible en la formació dels professionals de la salut en l’àmbit dels ensenyaments universitaris oficials, de manera que s’assegure una formació bàsica i clínica i se seguisca l’excel·lència en la formació i en la pràctica clínica.

Finalment, l’addenda no comporta increment en la dotació econòmica del conveni vigent.