Sanitat

Sanitat recorda la campanya contra el mosquit tigre, que recull consells i mesures per a evitar que aparega i les possibles picades aquest estiu

05/08/2023
  • Hi ha una pàgina web específica amb recomanacions i consells enfront del mosquit tigre
  • La mesura més efectiva contra el mosquit tigre és eliminar els possibles focus de cria i evitar-ne l’acumulació
  • Durant 2023 s’han concedit ajudes a 431 municipis de la Comunitat per a adoptar mesures contra el mosquit tigre

La Conselleria de Sanitat recorda la campanya contra el mosquit tigre que roman en marxa amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania recomanacions sobre com actuar per a evitar que aparega i les possibles picades durant aquests mesos d’estiu.

En aquest sentit, Sanitat disposa d’una pàgina web específica (Mosquit tigre), en la qual es recullen totes les recomanacions sobre com actuar en llars, col·legis, parcs o espais a l’aire lliure per a previndre l’aparició i la proliferació del vector.

Entre les recomanacions, la mesura més eficaç contra el mosquit tigre és eliminar els possibles focus de cria per a evitar que es desenvolupe. Per a fer-ho, cal impedir l’acumulació d’aigua, especialment en balcons, patis i jardins.

Així mateix, altres consells són evitar bassals als jardins o mantindre desinfectades i netes les fonts ornamentals, així com els desguassos i els canalons. A més, als jardins es recomana evitar l’acumulació d’aigua en peus d’ombrel·la, tapar els bidons d’aigua amb mosquiteres i tapar qualsevol recipient en el qual es puga acumular aigua. D’altra banda, és important buidar de manera freqüent els abeuradors d’animals domèstics.

Ajudes a 413 municipis

Enguany, la Conselleria de Sanitat ha concedit ajudes a 413 municipis per a col·laborar amb els respectius ajuntaments en la lluita contra el mosquit tigre. En concret, 82 municipis de Castelló, 236 de València i els 95 restants de la província d’Alacant.

Cal recordar que la Comunitat Valenciana és una de les poques autonomies que té aquesta mena de subvencions.

El control de mosquits i altres espècies és municipal, però des de la Conselleria de Sanitat es duen a terme actuacions de suport i assessorament tècnic als municipis per a reforçar els programes que desenvolupen, especialment a les poblacions amb menys capacitat econòmica. Aquesta mena d’ajudes es gestionen en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

En concret, per a aquest any 2023 l’import total de subvencions ascendeix a 350.000 euros, i l’import màxim a percebre per cada municipi ascendeix a 15.000 euros.

Xarxa de vigilància entomològica

D’altra banda, Sanitat compta amb una xarxa de vigilància entomològica distribuïda al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. Aquesta vigilància es realitza sobre determinats vectors que són rellevants en salut pública, com ara mosquits de diversos gèneres i espècies, flebòtoms i caparres, tots compatibles per a la transmissió de malalties com ara el dengue, la leishmaniosi i la febre hemorràgica de Crimea-Congo.

Per a completar aquesta vigilància i control vectorial s’ha desenvolupat, junt amb el laboratori de Salut Pública, una tècnica d’anàlisi molecular per a detectar el patogen en el vector, la qual cosa suposarà poder actuar de manera més eficaç davant de la declaració de casos i/o brots de malaltia de transmissió vectorial.

Hi ha una estreta col·laboració amb els municipis materialitzada en l’assessorament directe en el camp del control vectorial, que la du a terme el personal tècnic de Sanitat Ambiental dels centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, així com la celebració de jornades informatives a la població i la participació en mitjans locals.

La cooperació amb els municipis també es du a terme a través de la tramitació de les sol·licituds de tractaments aeris amb biocides, que segueixen la finalitat de tindre el mínim impacte possible sobre la salut i el medi ambient i permeten arribar a terrenys inaccessibles per altres mitjans.