Justícia i Interior

Justícia adequa un local contigu a la seu judicial de Nules per a acollir un nou jutjat

16/08/2023
  • L’actuació, amb una inversió de 308.550 euros, està previst que concloga a l’agost

La Conselleria de Justícia i Interior està duent a terme les obres d’adequació del local contigu a la seu judicial de Nules, llogat a fi de reformar-lo i connectar-lo a la seu principal per a acollir un nou jutjat.

Amb una inversió de 308.550 euros, les obres està previst que estiguen acabades a la fi d’agost d’aquest mateix any. La intervenció també inclou actuacions d’accessibilitat en l’edifici existent.

En aquesta línia, es preveu l’adequació d’un local situat en planta baixa, confrontant a la seu judicial, amb una superfície construïda de 150 m2. Aquest baix estava destinat anteriorment al sector serveis i compta amb una zona de taules, una zona de barra, una cuina i lavabos.

La finalitat és la d’adaptar aquest local a l’ús administratiu, adequant-lo per a albergar el nou jutjat creat ja a la fi de 2022, ja que l’edifici existent no disposa d’espai disponible per a donar cabuda a aquest òrgan judicial.

L’habilitació del local consistirà en la demolició del que hi ha ara per a compartimentar-lo, generar els nous espais necessaris i dotar-los de les instal·lacions necessàries perquè funcionen de manera correcta. A més, s’haurà de connectar aquest local interiorment amb la seu judicial.

Obres d’adequació

La intervenció en l’edifici existent consisteix en la millora de les condicions d’accessibilitat, mitjançant l’adequació dels llocs d’atenció al públic disposant-hi taulells accessibles.

A més, es durà a terme la senyalització horitzontal per mitjà d’encaminament en paviment des de la porta d’accés fins als taulells accessibles al Registre Civil.

La senyalització horitzontal es farà mitjançant franges de paviment visual i tàctil al començament d’escales i rampes. D’altra banda, la senyalització vertical es farà mitjançant cartelleria accessible en braille i alt relleu en tota la seu.

L’actuació inclou la millora de l’accessibilitat amb lavabos públics accessibles, mitjançant substitució de sanitaris i equipament (aixeteria, barres i espills) i la millora de l’accessibilitat en rampes, per mitjà de la instal·lació de passamans doble.

Galeria d'imatges