Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Bo Lloguer Jove

Habitatge concedix les primeres ajudes del Bo Lloguer Jove per un import d’11,7 milions d’euros

20/09/2023
  • 2.065 jóvens es veuran beneficiats en esta primera concessió
  • L’ajuda consistix en 250 euros mensuals a jóvens que no superen els 35 anys

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la primera concessió de les ajudes del Bo Lloguer Jove de la convocatòria 2023. Els llistats de les persones beneficiàries es troben disponibles en el portal de la Generalitat.

Es tracta dels primers 2.065 expedients corresponents a les sol·licituds completes presentades durant els primers dies del termini de sol·licitud des del dia 2 fins al 9 de maig, tots dos inclusivament. L’import de les ajudes concedides ara ascendix a 11.714.313,60 euros, distribuïts entre enguany i l’any que ve.

En total, es destinaran 22,8 milions d’euros per a atendre el pagament del lloguer de les anualitats 2023-2024, l’aportació dels quals correspon al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Es preveu que prop de 4.000 jóvens de la Comunitat Valenciana es vegen beneficiats del Bo Lloguer Jove, una vegada finalitzat el procés de revisió del total dels expedients presentats, que ha sigut molt elevat: més de 13.000 sol·licituds.

Les persones beneficiàries hauran de justificar mitjançant rebuts acreditatius el pagament mensual del lloguer de manera periòdica, el primer termini de presentació és de l’1 al 15 d’octubre. A continuació, la Conselleria ordenarà el primer pagament de la subvenció equivalent als rebuts presentats.

Per àmbit territorial, un total de 1.071 de les 2.065 sol·licituds presentades corresponen a la província de València, per un import de 6.125.731,92 euros; 699 a la província d’Alacant, per un import de 3.998.345,04 euros, i 295 sol·licituds a la província de Castelló, per un import d’1.590.236,64 euros.

Ajuda de 250 euros mensuals

El Bo Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones jóvens que no superen els 35 anys. Es tracta d’una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats.

Per a ser beneficiari d’estes ajudes s’ha de ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament. L’habitatge o l’habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l’ajuda.

El lloguer o el preu de cessió de l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 770 euros mensuals, depenent de l’àmbit territorial, mentre que en el cas del lloguer d’habitació esta renda s’establix en 300 euros com a màxim. Les bases establixen un quadre de preus màxims segons la ubicació dels immobles. Així mateix, no seran subvencionables les despeses generals, les fiances, els serveis, els tributs, o les càrregues.

Les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la Vicepresidència Segona qualsevol modificació de les condicions o els requisits que hagen motivat la concessió del Bo Lloguer Jove.